Atakan İLKBAL tarafından 5 makale yayınlandı.

Elmas ve Grafit Arasındaki Fark NE ?

Pırıl pırıl parlayan bir elmas ile kurşun kalem ucu arasındaki ortak nokta nedir? Elmas son derece sert bir maddedir, kurşun kalem ucunu oluşturan grafit ise oldukça yumuşaktır. Bu iki farklı madde gerçekte mucizevi bir yaratılış delilinde buluşurlar: Karbon İşlenmemiş ham elmas tüm minerallerin, tüm malzemelerin sertlik şampiyonudur. (L. Vlasanov & D. Trifonov, 107 stories About…

Temel ısıl işlem çeşitlerinin karakteristiği

TEMEL ISIL İŞLEM ÇEŞİTLERİNİN KARAKTERİSTİĞİ Isıl işlem süreci birçok parçaların teknolojik imal safhasında önemli operasyon olmaktadır. Yalnız ısıl işlem sayesinde çeliklerin yüksek mekanik özelliklerin elde edilmesi mümkün oluyor, bu da çağdaş makine parçalarının ve takımlarının normal çalışmasını temin etmektedir. 1- ÇELİKLERİN TAVLANMASI —Homojenleştirme (Difüzyonlu Yumuşatma) Difüzyonlu yumuşatma genel olarak alaşımlı çelik külçelerindeki kimyasal ayrıcinstelliği, mekanik özellikleri…

Elementlerin çeliğe etkisi

ELEMENTLERİN ÇELİĞE ETKİSİ Ham demirin içerisinde bulunan %4 ağırlıktaki karbonun çeşitli yöntemlerle %2’nin altına düşürülmesiyle çelikler elde edilir. Çelikler içlerinde %0.1<C<%2 oranında karbon içerirler. Çelikler içerisindeki karbon bileşimine göre farklı özellikler gösterirler. Az karbonlu çelikler genel amaçlar için kullanılan en ucuz çelik türüdür. Sünekliği yüksektir, kolay işlenir ve su verme ile sertleşmez. Orta karbonlu çelikler genellikle…

Albert Einstein Kimdir?

Albert Einstein Hakkında Kısa Bilgiler Albert Einstein , Dünya’nın bilimsel gelişimine; kendinden önceki tüm insanlardan daha büyük katkıda bulundu. Einstein’ın 1905 yılında yayınladığı “Annus Mirabilis” isimli akademik makaleler, modern fiziğin temelini oluşturan bilgiler ile doluydu. Albert Einstein’ın paylaştığı bilgiler ışığında; uzay ,zaman , kütle ve enerji kavramlarına bakış kökünden değişti. İsterseniz dünyanın en ünlü bilim…

Zamanda Yolculuk Teorileri

Albert Einstein, E = mc² formülünü geliştirdiğinden beri, en azından tek yönlü olarak zaman yolculuğunun yapılabileceği düşünülüyordu. Ancak geçmişe doğru gitmek ise çok daha zor bir problem olarak algılanıyordu. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca zamanda yolculuk üzerine birçok teori öne sürüldü. Ve aynı zamanda zaman yolculuğuna engel teşkil edecek paradokslar da. Galerimizde bu teorilerden ve paradokslardan bazılarını sizler için…