Hüseyin Sümer tarafından 39 makale yayınlandı.

Born 1987. Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Suyun yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi

Suyun yoğunluğu, birim hacme düşen kütlesidir. Su yoğunluğu hesaplayıcısı, sıcaklık biliniyorsa suyun yoğunluğunu belirlemeye yardımcı olan çevrimiçi bir hesap makinesidir. Bir maddenin yoğunluğu sıcaklığa bağlıdır. Verilen formül, farklı sıcaklıklarda suyun yoğunluğunu verir. 1-Suyun yoğunluğunu 50 ° C’de hesaplayınız? Adım 1 : T = 50 ° C olduğu göz önüne alındığında Adım 2 : Yoğunluk denklemi, ρ =1000{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2}{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2} T değerini…

Havanın ısı kapasitesinin sıcaklıkla değişimi

Özgül Isı ve Isı Kapasitesi Özgül ısı (c): bir maddenin 1 gramının sıcaklığını bir derece Celsius yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Isı kapasitesi (C) ise belirli bir miktardaki maddenin sıcaklığını bir derece Celsius (1°C) yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Özgül ısı bir şiddet özelliği iken ısı kapasitesi bir kapasite özelliğidir. Isı kapasitesi ile özgül ısı…

Inventor .idw dosyasını otomatik PDF’e çevirme kodu

Inventor mevcut çizim dosyasının yolunu temel alan bir PDF klasörüne hızlı bir şekilde kaydetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, revizyon numarasını PDF dosya adına veya başka uzantılar ekleyebilirsiniz. ‘——start of iLogic——- oPath = ThisDoc.Path oFileName = ThisDoc.FileName(False) ‘without extension oRevNum = iProperties.Value(“Project”, “Revision Number”) oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById _ (“{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}”) oDocument = ThisApplication.ActiveDocument oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type =…

Genel yapı çelikleri

Çekme Dayanımına Göre İfade Edilen Yapı Çelikleri Çekme dayanımına göre ifade edilen yapı çelikleri, öncelikli olarak çekme gerilmeleri ve akma sınırı değerleri dikkate alınan, çelik konstrüksiyon, köprü yapımı, basınçlı kap ve donanımları, taşıt imalatı ve makine konstrüksiyonlarında kullanılmak üzere tercih edilir. Bu çelikler genellikle alaşımsız çelik olarak tanımlanır, mekanik özellikler daha çok karbon miktarına bağımlıdır…

Kablo nedir? ve çeşitleri nelerdir?

Kablo Elektrik enerjisini ileten, iki cihazı birbirine bağlayan bir veya birden fazla damardan meydana gelen materyale kablo denir. İletken, damar, kılıf, ekran, konsantrik iletken, zırh gibi katmanlardan meydana gelir. Kablo Türleri Güç kabloları Doğru akım kabloları Süper iletkenli kablolar Gaz yalıtımlı kablolar Sodyum iletkenli kablolar Çok yüksek gerilim kabloları Deniz kabloları Özelliklerine Göre Kablo Çeşitleri…

CNC program kodları ve anlamları

G00 – G99 arasında numaralandırılan G kodları, talaş kaldırma işlemlerinde CNC programlarının yazımında en önemli kodların başında gelmektedir. G KODLARI (CNC Torna Tezgahı) G00 Kesici takımın talaş kaldırmadan boşta yaptığı hızlı hareket G01 Kesici takımın talaş kaldırarak yaptığı hareket. Bu hareket hızlı değil belirtilen F değerinde yapılır. G02 Saat ibresinin dönüş yönünde (CW) eğrisel interpolasyon. Bu hareket…