Biyokütle enerjisi nedir

5 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Odun, odun kömürü, hayvan ve insan dışkısı; tarım ürünleri ve orman sektörü organik atıkları, alkol ve metan mayalanması; çeşitli su bitkileri gibi canlı (biyolojik) kaynaklar […]

Biyodizel üretim yöntemi

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Biyodizel üretiminin çeşitli metotları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik […]