Temel ısıl işlem çeşitlerinin karakteristiği

TEMEL ISIL İŞLEM ÇEŞİTLERİNİN KARAKTERİSTİĞİ Isıl işlem süreci birçok parçaların teknolojik imal safhasında önemli operasyon olmaktadır. Yalnız ısıl işlem sayesinde çeliklerin yüksek mekanik özelliklerin elde edilmesi mümkün oluyor, bu da çağdaş makine parçalarının ve takımlarının normal çalışmasını temin etmektedir. 1- ÇELİKLERİN TAVLANMASI —Homojenleştirme (Difüzyonlu Yumuşatma) Difüzyonlu yumuşatma genel olarak alaşımlı çelik külçelerindeki kimyasal ayrıcinstelliği, mekanik özellikleri…