Inventor .idw dosyasını otomatik PDF’e çevirme kodu

Inventor mevcut çizim dosyasının yolunu temel alan bir PDF klasörüne hızlı bir şekilde kaydetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, revizyon numarasını PDF dosya adına veya başka uzantılar ekleyebilirsiniz. ‘——start of iLogic——- oPath = ThisDoc.Path oFileName = ThisDoc.FileName(False) ‘without extension oRevNum = iProperties.Value(“Project”, “Revision Number”) oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById _ (“{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}”) oDocument = ThisApplication.ActiveDocument oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type =…