Standart P&ID Sembolleri

P&ID, tanımlanan proses üzerindeki tüm ekipmanlar ile birlikte mekanik borulama ve ölçü kontrol cihazlarının birlikte gösterildiği projelerdir. Saha teknisyenleri, mühendisler ve operatörler tarafından prosesi daha iyi anlamak ve enstrümantasyonun birbirine nasıl bağlandığını daha iyi açıklamak için kullanılır. Kullanılan çeşitli semboller ve ölçü kontrol cihazlarının etiketler ve harfler ile ifadesi, sistemi oluşturan tüm elemanları gösterebildiği gibi…