Suyun yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi

Suyun yoğunluğu, birim hacme düşen kütlesidir. Su yoğunluğu hesaplayıcısı, sıcaklık biliniyorsa suyun yoğunluğunu belirlemeye yardımcı olan çevrimiçi bir hesap makinesidir. Bir maddenin yoğunluğu sıcaklığa bağlıdır. Verilen formül, farklı sıcaklıklarda suyun yoğunluğunu verir. Örnekler 1-Suyun yoğunluğunu 50 ° C’de hesaplayınız? Adım 1 : T = 50 ° C olduğu göz önüne alındığında Adım 2 : Yoğunluk denklemi, ρ =1000{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2}{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2} T…