Toplam 8 Makale Bilim ve Teknoloji

Bilim ve teknoloji alanında merak edilen konuların paylaşıldığı bölümdür.

Albert Einstein Kimdir?

Albert Einstein Hakkında Kısa Bilgiler Albert Einstein , Dünya’nın bilimsel gelişimine; kendinden önceki tüm insanlardan daha büyük katkıda bulundu. Einstein’ın 1905 yılında yayınladığı “Annus Mirabilis” isimli akademik makaleler, modern fiziğin temelini oluşturan bilgiler ile doluydu. Albert Einstein’ın paylaştığı bilgiler ışığında; uzay ,zaman , kütle ve enerji kavramlarına bakış kökünden değişti. İsterseniz dünyanın en ünlü bilim…

Güneş otomobilleri nasıl yapılır

Yalnızca elektrikle ilerleyen otomobiller düşüncesi 1900’lerin başından beri var. Ne var ki bu düşünce petrol ürünleriyle çalışan otomobiller arasında hep çok küçük bir orana sahip oldu. Bu anlamda güneş enerjisiyle çalışan otomobiller de aslında elektrikle çalışan otomobil demek. Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılmasıyla otomobile itiş gücü sağlanması amaçlanıyor. Bunun için otomobilin üstüne yerleştirilen özel…

Jeotermal enerji

Jeotermal enerji kaynağı yerkabuğunun içinde bulunan temiz ve sürdürülebilir bir enerji tipidir. Yerkabuğunun birkaç kilometre altından magma tabakasına kadar farklı derinliklerden yeryüzüne çıkan bu enerji sıcak su ve sıcak kaya olarak bulunur. Yeryüzüne ısı pompaları sayesinde çıkartılan enerji santrallerde elektrik üretme; bina ve sera ısıtma aynı zamanda serinletme işlerinde kullanılır. Jeotermal ısı pompası: Isı pompası,…

Hidroelektrik Enerjisi Nedir

Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan su, türbinlere…

Hidrojen enerjisi nedir

Hidrojen en basit elementtir. Bir hidrojen atomunda sadece bir proton ve bir elektron bulunur. Hidrojen aynı zamanda evrende en yaygın olarak bulunan elementtir.Basitliğine ve fazlalığına karşın hidrojen dünyada gaz halinde bulunmaz. Herzaman başka elementlerle birleşik halde bulunur. İki hidrojen ve bir oksijen atmonundan oluşan su molekülü buna bir örnektir. Hidrojen aynı zamanda birçok organik bileşikte…

Dalga enerjisi nedir

Dalgalarda, kontrol altına alınanamış çok büyük bir enerji gizlidir. Bu enerjinin en azından bir bölümü kontrol altına alınabilirse, dünyanın günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilir. (Bazı tahminlere göre dünya enerji tüketiminin yüzde 10’unu karşılayabilir.) Gerçekte ise, okyanus dalgalarındaki gizli enerjinin, eğer üretilebilse, yalnızca yüzde 0,2’sinin bile tüm gezegenin enerji ihtiyacını karşılayabileceği ileri sürülüyor. Dalga enerjisi, bir anlamda…