Toplam 5 Makale Mekanik

Mekanik tasarım esnasında gerekli olabilecek her türlü bilgi paylaşımının incelendiği ve yayınlandığı bölümdür.

Derin Çekme Yöntemi

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, araştırmacıları dar ve sınırlı olan malzeme kaynaklarının daha verimli ve optimum bir biçimde kullanılması ve değerlendirilmesi konusunda yoğun araştırmalara sevk etmektedir. Gelişen teknoloji mevcut malzemelerden daha bilinçli bir şekilde yararlanmamızı gerektirdiğinden birçok yeni ilginç malzemeler geliştirilmektedir. Sac şekillendirme günümüzde pek çok uygulama alanı bulduğu için büyük önem arz etmektedir. Saclar çok…

Cıvata nedir. Somun Nedir? Cıvata çeşitler, Somun Çeşitleri ve Özellikleri

Cıvata – Vida Parçaları birbirine sökülebilir şekilde bağlamaya yarayan, gövde kısmına vida dişi açılmış, başı altıgen, dörtgen veya değişik biçimlerde şekillendirilmiş bağlantı elemanlarına civata denir. Cıvatalar genellikle somunla birlikte kullanılır. Vida ise parçaları somun kullanmadan sökülebilir şekilde birleştiren bağlantı elemanıdır. Cıvata ya da vidanın kısmen veya tamamen vida dişi açılmış kısmına vida denir. Civata ve…

Flanş nedir? Flanş Çeşitleri? Flanş Standartları? Flanş Ölçüleri?

Flanş Nedir? İki boruyu bir birine bağlamak için veya bir tesisat elemanını (Pompa, Vana, Filtre, çek valf vs.), tesisata bağlamak için kullanılan, standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. Flanşlar bazı uygulamalarda makinalar arasında dönme hareketini aktarmak için de kullanılır. Flanşlar farklı malzemelerden üretilebilir ancak genel olarak Flanşlar Paslanmaz, Pirinç, dökme demir veya polietilen gibi malzemelerden…

Kaynak hataları

Bir kaynak bağlantısının güvenilir olabilmesi için dikişte hiçbir kaynak hatası bulunmamalıdır; bu bakımdan kaynaklı konstrüksiyonlarda kaynak dikişlerinin kontrolü çok önemlidir. Kaynak dikişlerinde iki ana grup hataya rastlanabilir. Birinci gruba giren hatalar dış hatalar diye adlandırılır ve çıplak göz veya büyüteçle saptanabilir, ikinci gruba giren hatalar ise göz kontrolü ile saptanması olanaksız iç hatalardır; bunlar ancak…

Ark üflemesinin nedenleri ve giderilmesi

Bir telden elektrik akımı geçtiği zaman etrafında manyetik bir kuvvet alanı oluşur ve kuvvet hatları da iletken uzaklaştıkça seyrelir. Bir elektrik arkı da hareket halinde bulunan bir iletkendir ve dolayısı ile arkın etrafında da bir manyetik alan oluşur. İşte bu alan, kaynak anında, arkta bir oynama meydana getirir ve bu olaya da kaynakçılıkta ark üflemesi…