Toplam 2 Makale Online Hesaplamalar

Online olarak pratik mühendislik hesaplarının yayınlandığı bölümdür.

Suyun yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi

Suyun yoğunluğu, birim hacme düşen kütlesidir. Su yoğunluğu hesaplayıcısı, sıcaklık biliniyorsa suyun yoğunluğunu belirlemeye yardımcı olan çevrimiçi bir hesap makinesidir. Bir maddenin yoğunluğu sıcaklığa bağlıdır. Verilen formül, farklı sıcaklıklarda suyun yoğunluğunu verir. 1-Suyun yoğunluğunu 50 ° C’de hesaplayınız? Adım 1 : T = 50 ° C olduğu göz önüne alındığında Adım 2 : Yoğunluk denklemi, ρ =1000{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2}{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2} T değerini…

Havanın ısı kapasitesinin sıcaklıkla değişimi

Özgül Isı ve Isı Kapasitesi Özgül ısı (c): bir maddenin 1 gramının sıcaklığını bir derece Celsius yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Isı kapasitesi (C) ise belirli bir miktardaki maddenin sıcaklığını bir derece Celsius (1°C) yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Özgül ısı bir şiddet özelliği iken ısı kapasitesi bir kapasite özelliğidir. Isı kapasitesi ile özgül ısı…