Toplam 4 Makale Proses

Proje geliştirme, tesis ve ekipman tasarımı, maliyet çalışması, projelendirme, P&ID hazırlama, imalata uygun projelendirme, malzeme ve ekipman seçimi, teknik resim hazırlama, malzeme listesi hazırlama, mekanik tesisat projelendirme, montaj, kurulum, devreye alma ve eğitim süreçleri faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümdür.

Jet Cap Tasarim Kriterleri

Jetcap, çevre yönetmeliği gereğince tüm proses bacalarında yapılması zorunlu olan baca şapkası jet cap olarak adlandırılmaktadır. Atık gazların dikey eksende atmosfere basınç ve hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı olurken dış etkenlerden, yağmur, kar vb.baca şapkası içindeki konikte toplanır ve burdan tahliye borusu ile sisteme girmeden bacayı terkeder. Jet cap tasarımında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar…

Standart P&ID Sembolleri

P&ID, tanımlanan proses üzerindeki tüm ekipmanlar ile birlikte mekanik borulama ve ölçü kontrol cihazlarının birlikte gösterildiği projelerdir. Saha teknisyenleri, mühendisler ve operatörler tarafından prosesi daha iyi anlamak ve enstrümantasyonun birbirine nasıl bağlandığını daha iyi açıklamak için kullanılır. Kullanılan çeşitli semboller ve ölçü kontrol cihazlarının etiketler ve harfler ile ifadesi, sistemi oluşturan tüm elemanları gösterebildiği gibi…

Plastik boya nasıl üretilir

Bugün sizlere plastik boya nasıl yapılır basamaklarını ve nasıl yapıldığını tek tek anlatacağım. Laboratuarda yapılan boya oranlarının yaklaşık %1.5 fazlası üretimde kullanılması doğru sonuç verebilir tabi denemekle ortaya çıkacaktır. 1. Su; Yaklaşık beş dakika kadar karıştırılır. Karıştırma sebebi, zayıf bağları yok etmek, sıcaklığı dengelemek için karıştırma yapılır. 2. Calgon; Suyun sertliğini gidermek için kullanılır. Su…

Biyodizel üretim yöntemi

Biyodizel üretiminin çeşitli metotları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol, etanol vb.) ile esterleşme reaksiyonudur. Bu yöntem ile biyodizel üretiminde aşağıdaki işlem basamakları takip edilmektedir: 1. Alkol ve Katalizörün Karıştırılması: Katalizör tipik olarak sodyum hidroksit…