Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

argevetasarim.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve argevetasarim.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren argevetasarim.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

argevetasarim.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yazı yazma, video yükleme, doküman ekleme, paylaşma vb. imkanlar sunar.

3. argevetasarim.com üyelik sistemi

argevetasarim.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ye sahip olur.
‘Kullanıcı adı’ üyeye özeldir ve aynı ‘kullanıcı adı’ iki farklı üyeye verilmez.
‘Şifre’ sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. argevetasarim.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
argevetasarim.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz.
Kullanıcının argevetasarim.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Yemeksepeti.com’ ye ‘login’ olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. Üye’nin yükümlülükleri

Üye argevetasarim.com servislerinden yararlandığı sırada,Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

argevetasarim.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, argevetasarim.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve argevetasarim.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
argevetasarim.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple argevetasarim.com’un sorumlu olmayacağını,
argevetasarim.com’ de sunulan hizmetlere argevetasarim.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda argevetasarim.com’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü argevetasarim.com’un sorumlu olmayacağını,
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
argevetasarim.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı argevetasarim.comdan tazminat talep etmemeyi,
argevetasarim.com’den izin almadan argevetasarim.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
argevetasarim.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde argevetasarim.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
argevetasarim.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Üye ‘kullanıcı’ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

5. argevetasarim.com’a verilen yetkiler

argevetasarim.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı argevetasarim.com’ un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı adı ve şifresi argevetasarim.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. argevetasarim.com, tüm alanları doldurmuş olan züyelerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
argevetasarim.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
argevetasarim.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı argevetasarim.com sorumlu tutulmayacaktır.
argevetasarim.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
argevetasarim.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde argevetasarim.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, argevetasarim.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
argevetasarim.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü argevetasarim.com’da sanal restoranları bulunan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde argevetasarim.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
argevetasarim.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden argevetasarim.com’in sorumlu olmadığını kabul eder.
argevetasarim.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
argevetasarim.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Yemeksepeti.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

7. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da üye olduktan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

8. Fesih

argevetasarim.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir