Taşlar ve anlamları

14 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Aşağıda değerli taşlar ve anlamları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. KUVARS KRİSTALİ: Yüzyıllardır tedavi ve sihir alanlarında kullanılan kuvars kristali, dünya kabuğunun yüzde on ikiden fazlasını […]

Biyokütle enerjisi nedir

5 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Odun, odun kömürü, hayvan ve insan dışkısı; tarım ürünleri ve orman sektörü organik atıkları, alkol ve metan mayalanması; çeşitli su bitkileri gibi canlı (biyolojik) kaynaklar […]

Rüzgar enerjisi nedir

4 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Rüzgar, günesin doğusundan batısına kadar yeryüzündeki farklı yüzeylerin, farklı hızlarda ısınıp soğumasıyla oluşmaktadır. Hareket halindeki havanın kinetik (hareket sonucu ortaya çıkan) enerjisine ise, rüzgar enerjisi […]

Plastik boya nasıl üretilir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Bugün sizlere plastik boya nasıl yapılır basamaklarını ve nasıl yapıldığını tek tek anlatacağım. Laboratuvarda yapılan boya oranlarının yaklaşık %1.5 fazlası üretimde kullanılması doğru sonuç verebilir […]

Yapay zeka nedir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

İnsanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır. Yani programlanmış bir bilgisayarın düşünme girişimidir. Yapay Zeka bilgi edinme, […]

Jeotermal enerji nedir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Jeotermal enerji kaynağı yerkabuğunun içinde bulunan temiz ve sürdürülebilir bir enerji tipidir. Yerkabuğunun birkaç kilometre altından magma tabakasına kadar farklı derinliklerden yeryüzüne çıkan bu enerji […]

Hidroelektrik enerjisi nedir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Tanımı “Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrolik enerji yenilenebilir enerji kaynakları içinde teknoloji gelişimi en ileri düzeyde olan enerji kaynağıdır. Kullanılmakta olan en eski enerji […]

Hidrojen enerjisi nedir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Hidrojen 1500’lü yıllarda keşfedilmiş, 1700’lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmıştır. Hidrojen, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan çok daha […]

Dalga enerjisi nedir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Dalga enerjisi, bir anlamda güneş enerjisinin bir başka biçimi. Dalgalar rüzgârla, rüzgâr da Güneş’in yerküreyi ısıtması sonucu oluşur. Tabii bazı bölgeler diğerlerinden daha fazla ısınır. […]

Biyodizel üretim yöntemi

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Biyodizel üretiminin çeşitli metotları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik […]