Malzeme

Akımsız alaşım ve kompozit kaplamalar

Akımsız kaplama; alaşım kaplamaları, kompozit kaplamaları ve metalik kaplamalar olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir. Akımsız kaplama teknolojisi esas olarak Brenner & Riddell’e atfedilir (1946).

Kontrollü kimyasal indirgeme reaksiyonu yolu ile, akımsız kaplama kimyası, yüzey mühendisliğinde önde gelen büyüme alanlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin metal kaplamalar. Akımsız kaplama kimyasının yılda ortalama yüzde on beşin ötesinde bir oranda büyüyeceği tahmin edilmektedir. Kesinlikle hiçbir kimyasal bu oranda büyüyemez. Akımsız kaplamalar artan bir şekilde kullanılan, eşsiz fizikokimyasal ve mekanik özelliklere sahiptir.

Onları kullanışlı kılan özelliklerinden bazıları şunlardır;

  • Uniform kalabilme
  • Mükemmel korozyon direnci
  • Lehimlenebilirlik
  • Yüksek sertlik
  • Amorf, mikrokristalin deposit
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • Yüksek yansıtma
  • Özdirenç(dirençlilik)
  • Manyetik özellikler

Akımsız kaplamalar uygulamalarının çoğu aşınmaya ve korozyona dirence dayandırılmaktadır. Ancak parlaklık gibi özellikleri savunma ve havacılık uygulamalarında büyük bir potansiyele sahiptir.

1. Alaşım kaplamaları

İndirgeme reaksiyonu ile kaplamadan ayrı diğer iki yöntem daha rapor edilmiştir. Bu iki metot borik asit ve nikel kloritin solüsyonlarından daldırılmış çelik üzerine kaplanmasını ve çelik alt tabakasında nikel karbonil buharının analizini (ayrıştırılmasını) içermektedir

2.Akımsız kompozit kaplamalar

Akımsız nikel kaplama ile partikül madde ortak birikimi 1960’lı yıllara dayanır (Odekerken 1966). Bu yolda, krom nikel elektrodepozit korozyon direncini artırmak için, o ince bölünmüş bir metal matris içinde dağıtılmış Al2O3 ve PVC parçacıkları içeren ara tabaka kullanmıştır. Bu ara tabaka, elektriksiz kaplama tekniği kullanılarak oluşmuştur.

3.Akımsız metalik kaplamalar

Akımsız bakır kaplamaların plastiğin elektro kaplanması, seramik polimer ve başka iletken olmayan malzemelerden önce kullanılıyordu (Henry 1984; Pedraza & Godbole 1990; Ramasubramaniam ve ark 1999). Akımsız bakır kaplamaları elektronik cihazları koruma için de kullanılmaktadır.

Metal Yüzeylerinin Korunma Yöntemleri ve Pasivasyon

Detaylar aşağıdaki ön izleme yapılan yazıdadır.

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar