Albert Einstein Kimdir?

Albert Einstein Hakkında Kısa Bilgiler

Albert Einstein , Dünya’nın bilimsel gelişimine; kendinden önceki tüm insanlardan daha büyük katkıda bulundu.

Einstein’ın 1905 yılında yayınladığı “Annus Mirabilis” isimli akademik makaleler, modern fiziğin temelini oluşturan bilgiler ile doluydu. Albert Einstein’ın paylaştığı bilgiler ışığında; uzay ,zaman , kütle ve enerji kavramlarına bakış kökünden değişti. İsterseniz dünyanın en ünlü bilim adamı olarak kabul edilen Albert Einstein‘ın kısaca hayatına ve buluşlarına birlikte göz atalım.

Albert Einstein Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Buluşları.

Albert Einstein , 1879 yılında Almanya ‘da dünyaya geldi. Çocukluk yılları Münih kentinde geçti. İsviçre’nin Zürih Üniversitesi ‘nde yüksek eğitimini tamamladı bir patent ofisinde çalışmaya başladı.
1905 yılından itibaren buluşları ile dünyayı adeta yerinden oynattı. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü ‘nü kazandı. Ömrünün son yıllarını ABD‘de geçirdikten sonra 1955 yılında, 76 yaşındayken öldü.

*Albert Einstein’ın Brown Hareketi’ni Ortaya Koyması.

1827 yılında, Robert Brown adlı bilim adamı, mikroskop yardımı ile polen tanelerinin sudaki hareketini gözlemledi. Ancak polenlerin hareketlerini belirleyen mekanizmayı tam olarak çözmeyi başaramadı.
1905 yılında Albert Einstein, suda hareket eden partiküllerin rastgele hareketlerine, Robert Brown ‘ın adına gönderme yaparak Brownian Motion adını verdi. Einstein , yayınladığı çalışmasında, polenlerin su moleküllerinin aracılığı ile nasıl hareket ettirildiğini ayrıntısı ile açıkladı.
Atomlar ve moleküller uzun yıllardır bilim adamları tarafından teorilere konu olmuştu. Ancak Einstein‘ın Brownian Motion adıyla yaptığı bu açıklama, atomların ve moleküllerin varlığına en kesin kanıt olarak kabul edildi.

*Albert Einstein’ın Avogadro Kanunu’nu Kanıtlaması.

Albert Einstein , Brown Hareketi‘ni bulgular ile açıklarken, atomların boyutunu ve bir molekülde kaç tane atom bulunduğunu ortaya çıkardı. Böylece daha önce Amedeo Avogadro ‘nun ortaya koymuş olduğu Avogrado Kanunu isimli gaz yasasını da bilimsel olarak kanıtlanabilir hale getirdi.
Albert Einstein ‘ın atomların davranışlarını istatistiksel olarak ortaya koyması, onları bilim adamları tarafından sıradan bir mikroskop yardımı ile sayılabilir hale getirdi.

*Einstein’ın Fotoelektrik Etki’nin Gizemini Çözmesi.

Fotoelektrik Etkisi, ışığın etkisiyle maddeden elektronların kopması olayıdır. Bilim adamları ışığın, madde üzerindeki bu etkisini Maxwell’in Dalga Denklemi ile açıklayamıyorlardı.

Albert Einstein , 1905 ‘te yayınladığı devrim niteliğindeki makaleler ile (Bkz: Annus Mirabilis ) buna bir açıklık getirdi. Einstein, Maxwell ‘in ışığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğuna dair denklemine meydan okudu ve ışığın fotonlardan oluşan, birbirinden bağımsız enerji bütünleri olduğunu iddia etti.

Önceleri bilim dünyası Einstein’ın ışıkla ilgili bu teorisini tümden reddetti. Ancak yaklaşık on yıl sonra, Robert A. Millikan isimli biri, Einstein’ın bu teorisini deney yoluyla kanıtladı.

Albert Einstein ‘ın, Fotoelektrik Etki isimli buluşu, Kuantum Mekaniği ‘nin öncüsü oldu. Kuantum Mekaniği , günümüzde evrenin dinamiklerini anlamakta ve modern teknolojik icatlarda büyük önem teşkil etmektedir.

*Albert Einstein’ın Özel Görelilik Teorisi.

Newton Yasaları ‘ndaki bazı tutarsızlıklar ve Maxwell ‘in Elektromanyetizm Denklemleri, Albert Einstein’ı “Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği Üzerine” isimli bir makale yayınlamaya sevketti.

Albert Einstein, 26 Eylül 1905‘te, ışık hızına yaklaşan maddelerin uğradığı temel değişimleri bilim dünyası ile paylaştı. Bu teori sonradan Einstein’ın Özel Görelilik Teorisi olarak adlandırıldı. Teori daha sonradan deneylerle kanıtlandı ve büyük oranda kabul gördü. Bu teori günümüzde cisimlerin hareket prensipleri ile ilgili en doğru modellemedir.

*Einstein’ın E=mc2 Denklemi Ve Kütle-Enerji Eşitliği.

Özel Görelilik Teorisi ile bağlantılı olarak, Albert Einstein , kütle-enerji eşitliğini meşhur formülü E=mc2 ile hesapladı. Bu formülde vakumlanmış ortamdaki ışık hızının karesi, kilogram başına ne kadar nükleer enerji düştüğünü belirtir.

Bu formül bilim dünyası açısından büyük önem taşıyordu. Çünkü bu formüle göre cisimler, potansiyel enerji ve kinetik enerjinin haricinde; durağan halde iken de enerji taşıyordu. Bu sayede yerçekiminin ışığı bükebileceği ve bunun da nükleer reaksiyonlar sırasında ne kadar enerji açığa çıktığını ölçebileceği anlaşıldı.

*Albert Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi.

Albert Einstein, 1916 yılında Genel Görelilik Teorisi adında bir makale yayınladı. Yalnızca belli şartlar altında geçerli olan Özel Görelilik Teorisi’nin daha kapsayıcı bir haliydi. Genel Görelilik Teorisi, Newton Kanunları‘nın açıkladığı yerçekimini; uzay-zamana bağlı olan geometrik bir varlık olarak açıklıyordu.

Yerçekimi kurallarının şartlara göre nasıl değiştiğini açıklayan bu kanunlar, evrenin oluşumu ile ilgili geniş çaplı bir modelin ortaya konulmasını sağladı. Modern astrofiziğin temellerini oluşturan bu buluş, kara deliklerin tamamen sır olan doğasının da anlaşılmasında öncü oldu.

Aşağıdaki görselde uzay-zamanda dünyanın kendi kütlesi ile yarattığı kütleçekim betimleniyor. Uzay-zaman adeta bir örtü gibi uzanırken, üzerindeki bilyeler (karadelikler, yıldızlar, gezegenler) kütlelerine göre bir etki alanı ve çekim gücü oluşturuyorlar.

Güneş ‘in uzay-zamandaki etkisi, tüm Güneş Sistemi ‘ni etkilerken , Dünya ‘nın kütlesi ile yarattığı etki daha küçük bir alanı kaplıyor. Böylece uzayda yer kaplayan bütün cisimler, kendine göre bir etki alanı oluşturuyor.

*İki Bilim İnsanının Ortak Çalışması: Bose-Einstein Yoğuşması.

1924 yılında Hintli fizikçi Satyendra Nath Bose , Albert Einstein ile ışığın birbirinden ayırt edilemez parçacıklardan oluşan bir gaz olabileceği yönündeki araştırmasını paylaştı. Bir gözleme dayanan bu araştırma, Einstein’ın ilgisini çekti ve Almanca ‘ya çevrilmiş haliyle bir dergide basıldı.
Bose’nin de yardımlarıyla, Einstein teoriyi atom düzeyine indirgedi ve ortaya “Bose-Einstein Yoğuşması” denilen fiziksel bir fenomen çıktı. Bu yoğuşma, belli şartlar sağlandığında; geleneksel fizik kuralları ile açıklamanın mümkün olmadığı, kuantum fiziğinin alanına giren sonuçlar alınmasıdır.

Bu derinlikli araştırmanın deneysel olarak uygulanması, ancak 1955 yılında mümkün oldu. Bu da Einstein’ın zamanının ne kadar ötesinde olduğunu bize göstermektedir.

*Niels Bohr Ve Albert Einstein Tartışmaları.

Albert Einstein ve Niels Bohr , Kuantum Fiziği ile alakalı bir dizi tartışmaya giriştiler. Aralarındaki bu bilimsel atışmalar, felsefe ve bilime yaptığı katkılar sebebiyle halen popülerdir. Bilim adına en üst düzey terimlerin konuşulduğu bu tartışmalar, kuantum fiziğine de yeni boyutlar kazandırmış ve nice bilim adamına ilham vermiştir.

*Albert Einstein, 1921 Yılında Fizik Dalında Nobel Ödülü Aldı.

1921 yılında, Albert Einstein’a yazının başında bahsettiğimiz “Fotoelektrik Etkisi” buluşu sebebiyle, Fizik dalında Nobel Ödülü verildi. 1925 yılında dünyanın en eski bilim ödülü olan Copley Madalyası ‘nı kazandı. Royal Astronomical Society isimli bilim kuruluşundan Altın Madalya da alan Albert Einstein, Time dergisi tarafından
Yüzyılın En Önemli İnsanı seçildi.

*Albert Einstein: Dünyayı En Çok Değiştiren İnsan.

Albert Einstein ‘ın bilimsel teorileri, bilim dünyasında görülmemiş derecede hızlı bir gelişim sürecini tetikledi. Einstein’ın yapmış olduğu buluşlar, günümüze kadar uzanan birçok icadın meydana gelmesinde öncü oldu. Bilim adamlarına kullanabilecekleri çok kıymetli bilgi ve bakış açısı sağladı.

Nükleer Enerji üretiminden, günümüzün GPS Uydularına ve bilgisayarlara kadar birçok teknolojik gelişim; Albert Einstein’ın ortaya koyduğu teorilerden yola çıkılarak yapıldı.

Einstein Etkisi olarak da bilinen bu domino etkisi, fizik biliminin yanında; felsefe, görsel sanatlar ve hatta edebiyata bile yansıdı.

Mantıksal Pozitivizm, Kübizm ve birçok bilim-kurgu romanı; Einstein’ın direkt veya dolaylı olarak verdiği ilham ile ortaya çıktı. 20. Yüzyıl ‘da dünyanın başını döndüren bilimsel gelişmeler ve dünyanın 5000 yılda yapamadığı bir atılımı sadece bir asırda yapmasında Einstein’ın rolü büyüktür.

*Bu sebeple de, Albert Einstein, Dünyayı En Çok Değiştiren İnsan olarak kabul edilir.

Zamanda Yolculuk Teorileri

Atakan İLKBAL

Makine Mühendisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir