Fizik-Mekanik

Ark kaynak yöntemleri

Koruyucu Gaz (Gazaltı) Kaynağı

Yöntem gaz altında, yani bir koruyucu gaz altında yapılmakta olup, gaz hem kaynak arkını stabilize eder ve hem de kaynak yerini atmosferin etkilerinden korur. Burada kaynak arkı üfleçler yardımıyla elde edilir. Buradaki üfleçler tam teşekküllü ark üflecinin bazı elemanlarının gayeye göre değiştirilmiş şeklidir.

Atomik Hidrojen Kaynağı

Yöntemde kaynak arkı anodları yok edilmiş iki üflecin erimeyen çerisinde yanar, üfleçlerde plazma gazı (koruyucu gaz olarak hidrojen) kullanılmakta olup, gaz, elektrodları çepe çevre sararak üfleçten dışarı çıkar

Wolfram (Tungten) Asal Gaz Kaynağı (WlG/TIG)

Yöntemde kullanılan üfleçte anod kaldırılmıştır. Anod yerine iş parçası gelmektedir. Ark erimeyen volfram elektrod ile iş parçası arasında asal gazın korunmasında yanar. Bu gaz elektrodun çevresinden, üfleçten çıkar ve elektrod ile kaynak banyosunu dış ortamdan korur.

TIG-Nokta Kaynağı

İş parçasına tek taraflı ulaşmak mümkünse ve noktasal kaynak yapılacaksa bu yöntem kullanılır. Burada koruyucu gaz altında üstteki kesitte ergitilir, alttaki iş parçası ise sadece üstten ince bir tabaka ergitilir. Böylece hiç dolgu maddesi kullanmadan nokta kaynağı gerçekleştirilir.

Darbeli TIG-Kaynağı

Bu yöntemde kaynak akımı periyodik olarak ve kısa süreli olmak üzere, farklı iki yüksek değer (I1 ve I2) arasında değişir. Bu değişimin darbe frekansı saniyede 1 ile 5 arasındadır.

Metal Asal Gaz Kaynağı (MİG)

Yöntemde kullanılan üfleçte üfleç memesi kaldırılmış olup kutbun biri (genelde (-) kutup) iş parçasına bağlanmıştır. Ark genelde pozitif kutbun bağlandığı eriyen tel elektrod (sonsuz elektrod) ile iş parçası arasında asal gaz içinde yanar.

MIG-Nokta kaynağı

Yöntem alaşımlı çelikler, bakır, alüminyum ve alüminyum alaşımlarında uygulanmakta olup, iki kademede gerçekleştirilir. Birinci kademede kaynak yeri alt sacın ortasına kadar ergitilir ve akım kısa bir zaman kesilerek kaynak banyosu katılaştırılır. Katılaşmadan sonra ikinci kademede kaynak krateri doldurulur.

Darbeli MIG Kaynağı

Darbeli (impulslu) MIG kaynağında damla geçişi ayarlıdır. Bu usulde kaynak akımının akışı zamana bağlı olarak bir minimum ile bir maksimum arasında değişir

Metal Aktif Gaz Kaynağı (MAG)

Yöntem MIG yönteminin prensipte aynısıdır. Yalnız MIG da asal gaz yerine burada aktif gaz gelir ye böylece kullanım alanları da değişir. Kaynak arkı aktif bir koruyucu gaz içinde eriyen tel elektrod ile iş parçası aracında yanar.

Darbeli MAG-kaynağı

Bu yöntem 4.8.3 de açıklanmış olan darbeli MIG kaynağının aynıdır. Sadece koruyucu gazlar ve uygulandığı malzemeler farklıdır.

MAG-Nokta Kaynağı

Bu yöntem için de durum darbeli MAG da olduğu gibidir.

İki Gazlı MAG (MAGCİ) Kaynağı

Yöntemde çift gaz kullanılmakta olup elektrodun çevresinden asal gaz (plazma gazı = argon veya helyum) daha dıştaki bir nozuldan da aktif gaz (koruyucu gaz = C02) verilir

Kısa Ark

Kısa ark yöntemi ince elektrodlarla (0.6 ilâ 1.2 mm) kısa ark_boyu yani düşük ark gerilimi ve düşük akım şiddeti ile kaynak yapıldığında karşılaşılan bir ark türüdür.

Uzun Ark (Globüler Metal Taşınımı)

Akım şiddeti ve ark gerilimi biraz daha yüksek tutulursa kısa devre ile kaynak metali taşımını yerine globüler (damlasal) metal taşınımı hali oluşur.

Sprey Ark

Kaynak metalinin iş parçasına duşlama şeklinde geçişi, sprey ark halinde görülür. Kaynak metalinin iş parçasına bu şekilde taşınımı elektrod ucunun sivrileşmesi sonucu bu sivrilmiş uçların koparak iş parçasına çok küçük damlalar halinde geçişi ile gerçekleşir.

Darbeli Ark

Bu yöntemin uygulanabilmesi için bu tür kaynak akımını üreten özel bir kaynak akım üretecine gerek vardır. Burada sözü edilen darbeli doğru akım ile alternatif akımı birbirlerinden iyi ayırt etmek gereklidir, darbeli doğru akımda akım şiddeti, saptanmış iki değer arasında seçilmiş olan frekansta değişmektedir.

Koruyucu Gaz Türü

Gazaltı kaynağında çeşitli türlerde gazlar kullanılır ve her gazın oluşturduğu erime gücü, dikiş biçimi ve nüfuziyet birbirlerinden farklıdır.

Elektro-Gaz Kaynağı

Yöntem 10 mm kalınlıktan itibaren kalın sacların-küt alın kaynağı ile, düşey (aşağıdan yukarı) pozisyonda mekanik olarak yapıldığı ark kaynağıdır.

Tozaltı Kaynağı

Yöntem kapalı ortamda yapılan bir ark kaynağı yöntemi olup, ark eriyen tel (sonsuz) elektrod ile iş parçası arasında toz altında yanar.

Yüksek Güç Plazma Birleştirme Kaynağı

Bu kaynak metodunda direk kısa arklı bir plazma üflecinde sıkıştırılmış ve enerji yoğunluğu büyük bir plazma elde edilir.

Mikroplazma Kaynağı

Mikroplazma kaynağı prensip olarak yüksek güç plazma kaynağının aynıdır,güç olarak; 1,..2 kat daha küçük güçlüdür.

Plazma Dolgu Kaynağı

Metal veya seramik gibi aşınmaya dayanıklı malzemelerin 1….10 mm kalınlığında tabakalar halinde ana metal parça üzerine, aşınmayı önleme gayesiyle, taşınıp kaynak edilmesi plazma dolgu kaynağıdır.

Elektron Işını Kaynağı

Yöntem bir ergitme kaynağı yöntemi olup, mm’ nin birkaç ondalığı yaklaşık 0,3 mm) kadar çapı olan elektron ışını demeti yöntemde enerji kaynağı olarak kullanılır.

Kaynak elektrotlatı

Konu başlıklarının detaylı incelemesi aşağıdadır.

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar