Hidroelektrik enerjisi nedir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Tanımı “Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrolik enerji yenilenebilir enerji kaynakları içinde teknoloji gelişimi en ileri düzeyde olan enerji kaynağıdır. Kullanılmakta olan en eski enerji […]

Hidrojen enerjisi nedir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Hidrojen 1500’lü yıllarda keşfedilmiş, 1700’lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmıştır. Hidrojen, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan çok daha […]

Dalga enerjisi nedir

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Dalga enerjisi, bir anlamda güneş enerjisinin bir başka biçimi. Dalgalar rüzgârla, rüzgâr da Güneş’in yerküreyi ısıtması sonucu oluşur. Tabii bazı bölgeler diğerlerinden daha fazla ısınır. […]

Biyodizel üretim yöntemi

3 Kasım 2012 Hüseyin Sümer 0

Biyodizel üretiminin çeşitli metotları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik […]

Suyun fiziksel özellikleri

23 Ekim 2012 Hüseyin Sümer 0

Su geçtiği toprak tabakalarının özelliklerine göre değişir. Toprak tabakalarından aldığı tuzlar ve minerallere göre tadı ve kokusu değişir. Yer üstüne çıkan suya çeşitli mikroplar ve bakteriler karışabilir. Bitki […]