Kimya-Proses

Bazı sıvıların ve akışkanların özgül ısısı

Özgül ısı kapasitesi, bir maddenin kütle başına sıcaklığını yükseltmek için gereken ısı enerjisi miktarıdır. Bir malzemenin özgül ısı kapasitesi fiziksel bir özelliktir. Aynı zamanda değeri, incelenen sistemin büyüklüğü ile orantılı olduğu için kapsamlı bir özellik örneğidir.

Yaygın olarak kullanılan bazı sıvılar ve sıvılar için özel ısı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Ürün-cp- (kJ/(kg K))(Kcal/kg o C) – (Btu/(lb oF))
Asetik asit2,0430.49
aseton2.150,51
Alkol, etil 32 o F (etanol)2.30.548
Alkol, etil 104 o F (etanol)2.720.65
Alkol, metil. 40 – 50 o F2.470.59
Alkol, metil. 60-70 O F2.510.6
Alkol, propil2.370.57
Amonyak, 32 o F4.61.1
Amonyak, 104 o F4.861.16
Amonyak, 176 o F5.41.29
Amonyak, 212 o F6.21.48
Amonyak, 238 o F6.741.61
Anilin2.180.514
Benzen, 60 o F1.80.43
Benzen, 150 o F1.920.46
Benzin2.1 
Benzol1.80.43
Bizmut, 800 o F0.150,0345
Bizmut, 1000 o F0.1550,0369
Bizmut, 1400 o F0.1650.0393
Brom0,470.11
n-Bütan, 32 o F2.30,55
Kalsiyum klorür3.060.73
Karbon disülfid0.9920.237
Karbon tetraklorür0.8660.207
Hintyağı1.80.43
Kloroform1.050.251
Citron Yağı1.840.44
dekan2.210.528
difenilamin1.930.46
dodecane2.210.528
Downtherm1.550,37
Eter2.210.528
Etil eter2.220.529
EtilenGlikol2.360,56
Diklorodiflorometan R-12 doymuş -40 o F0,880.211
o F doymuş diklorodiflorometan R-120.910.217
120 o F doymuş diklorodiflorometan R-121.020.244
Fuel Oil min.1.670.4
Fuel Oil maks.2.090.5
Benzin2.220,53
Gliserin2.430.576
heptan2,240.535
hekzan2.260,54
Hidroklor asidi3.14 
İyot2.150,51
gazyağı2,010,48
Keten tohumu yağı1.840.44
Hafif Yağ, 60 o F1.80.43
Hafif Yağ, 300 o F2.30,54
Merkür0.140.03
Metil alkol2.51 
Süt3.930.94
naftalin1,720,41
Nitrik asit1,72 
Nitro benzol1,520.362
Oktan2.150,51
Yağ, hint1.970,47
Yağ, zeytin1.970,47
Yağ, mineral1.670.4
Terebentin yağı1.8 
Yağ, sebze1.670.4
Zeytin yağı1.970,47
Parafin2.130,51
Perklor etilen0.905 
Petrol2.130,51
petrol eteri1,76 
Fenol1.430.34
Potasyum hidrat3.680,88
Propan, 32 o F2.40.576
propilen2.850.68
Propilen Glikol2.50,60
Susam yağı1.630,39
Sodyum, 200 o F1,380.33
Sodyum, 1000 o F1.260.3
Sodyum hidrat3.930.94
Soya fasulyesi yağı1.970,47
Konsantre sülfürik asit1,38 
Sülfürik asit1,34 
tolüen1,720,41
Triklor etilen1.3 
Tuluol1.510,36
Terebentin1,720.411
Su, taze4.191
Su, deniz 36 o F3.930.938
Ksilen1,720,41
  • 1 kJ/(kg K) = 1000 J/(kgoC) = 0.2389 kcal/(kg oC) = 0.2389 Btu/(lbm oF)
  • T(oC) = 5/9[T(oF) – 32]

Isıtma enerjisi

Bir ürünü ısıtmak için gereken enerji şu şekilde hesaplanabilir:

q = cp m dt                                              (1)

q = gerekli ısı (kJ)

cp = öz ısı (kJ/kg K

buy kamagra

, kJ/kg oC)

dt = sıcaklık farkı (K, oC)

Örnek – Sudaki Sıcaklığı Artırmak İçin Gerekli Isı

10 kg su, 20 oC’den 100 oC’ye kadar ısıtılır – sıcaklık farkı 80 oC’dir (K). İstenilen ısı,

q = (4.19 kJ/kg K) (10 kg) (80 oC)

  = 3352 kJ

Yararlanılan kaynak veya site linki

İletkenlerde ısı transferi

Eşanjörlerde Aritmetik ve Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar