Fiziksel sabitler

Fiziksel sabitler, doğada gözlemlenen ve fiziğin temel teorik denklemlerinde görünen temel değişmez büyüklükler kümesidir. Teorilerin doğruluğunu kontrol etmek ve bu teoriler temelinde faydalı uygulamaların yapılmasına izin vermek için bu sabitlerin doğru değerlendirilmesi esastır.

Işık hızı, Bir boşluktaki (c) ışığın hızı elektromanyetik teoride ve görelilik teorisinde görülür, enerjiyi E = mc2 denklemi aracılığıyla kütle ile ilişkilendirir. Değeri, havadaki bir ses dalgasının hızını etkileyebilecek herhangi bir deneysel koşula bağlı değildir (bu durumda hava sıcaklığı ve herhangi bir rüzgarın yönü ve hızı önemlidir. Doğanın evrensel bir fiziksel sabitidir.

Elektronun (ε) yükü, fiziksel bir parçacığın temel bir özelliğidir; doğada serbest bulunan en küçük elektrik yükü birimidir. Fizik ve kimyanın pek çok alanında sayısal değerinin bilinmesi gerekir – örneğin, bir elektrokimyasal hücreden belirli bir miktarda akımın geçmesiyle açığa çıkan bir elementin veya bileşiğin kütlesini hesaplarken bilmemiz gerekir.

Planck sabiti (h) kendi başına bir temel parçacığın özelliği değildir, ancak kuantum mekaniğinin denklemlerinde görünen bir sabittir. Bir fotonun enerjisini (E) (elektromanyetik radyasyonun bir kuantumu) frekansıyla (ν) E = hν denklemi üzerinden ilişkilendirir.

Evrensel yerçekimi sabiti (G), iki cisim arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğünü kütleleri ve aralarındaki mesafeyle ilişkilendirir. Değerini deneysel olarak ölçmek son derece zordur. G’nin evren tarihi boyunca zamanla değiştiği ve ölçeğe bağlı olduğu öne sürüldü. Öyleyse, laboratuvarda belirlenen değerler karasal veya astronomik problemler için uygun olmayacaktır, ancak şu anda durumun böyle olduğuna dair ikna edici bir kanıt yoktur.

Fiziksel sabitler kesin değerleri, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST; eski adıyla Ulusal Standartlar Bürosu) gibi dünya çapında çeşitli laboratuvarlarda belirlenir ve deneysel yöntemler ve teknikler geliştirildikçe rafine edilir.

Tablo, SI birim sisteminde önemli fiziksel sabitler listesini sunar.

Açıklama
Fiziksel sabitler
SembolFormülDeğer1Birim1Değer2Birim2
Mutlak sıfır, sıcaklık  0oK-273.15oC
Dünya yüzeyinde yerçekiminin hızlanmasıg 9.81m/s232.2ft/s2
Deniz seviyesinde atmosferik basınç  1.013 25 *105N/m214.69lb/in2
Atomik kütle birimi  1.660 540 *10-27kg1u
Avogadro sabitiNA 6.022 141*1023mol-1  
Doğal logaritmaların temelie 2.718 281 828…   
Doğal logaritmaların temelilnx 2.3026 log x   
Bohr manyetonμBe h/4πme9.274 009 994 *10-24Am25.788 381 *10−5eV/T
Bohr yarıçapıa0ε0h2/π mee25.291 772 106 7* 10-11m2.08 *10-9in
Boltzmann sabitikR/NA1.380 648 52 *10-23J/K8.617 330 *10−5eV/K
Elektron yüküe 1.602 176 *10-19C  
Faraday sabitiFe NA9.6 485332 89 * 104C/mol26.801Ah/mol
İnce yapı sabitiα 7.297 20* 10-3   
Gaz sabiti (molar, ideal)R 8.314 459 8J/molK82.057 338cm3atm/molK
Yerçekimi sabitiG 6.674 08 *10-11m3/kg s2  
Elektron kütlesi (durgun kütle)me 9.109 383 56 *10-31kg5.485 799*10−4u
Nötron kütlesimn 1.674 927 47* 10-27kg1.008 664 915u
Proton kütlesimp 1.672 621 90 *10-27kg1.007 276 466u
Vakum geçirgenliğiμ0 4p *10-7kg m/s2A2  
Bir vakumun geçirgenliğiε01/μc028.854 187 817 *10-12C2/Nm2 A2s4/kg m3
Planck sabitih 6.626 070 040 * 10-34J s4.135 667 *10-15eV s
Önce radyasyon sabitiC12 π h c23.741 844 *10-16Wm2  
Radyasyon sabiti, saniyeC2h c/k1.438 833 *10-2mK  
Bir dairenin çevresinin (C) çapına oranıπC/d3.141 592 653…   
Rydberg sabitR∞mee4/8ε02h3c01.097 373 156 * 107m-1  
Vakumda ışık hızıc0 2.99 792 458 *108m/s  
Stefan-Boltzmann sabitiσ 5.670 367*10-8W/m2K411.7 *10−8cal/cm2dayK4
Hacim ideal gaz, 1 atm, 0 ° CVm 22413.6cm3/mol22.4136liter/mol
Hacim ideal gaz, 1 atm, 25 ° CVm 24466.1cm3/mol1.0244651m3/mol

Yararlanılan kaynak veya site linki

Standart sıcaklık ve basınç tanımları

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar