Kimya-Proses

Gazların yoğunluk değerleri

Yoğunluk, maddenin her birinin ve bileşiğinin kendisiyle ilişkili benzersiz bir yoğunluğa sahip olması nedeniyle maddenin fiziksel bir özelliğidir. Yoğunluk, nitel bir şekilde sabit hacimli nesnelerin göreceli “ağırlık” ölçüsü olarak tanımlanır. Gazlar için yoğunluk, sabit bir hacimdeki gaz moleküllerinin sayısına göre değişebilir.

Gazların yoğunluğu sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, moleküller o kadar fazla yayılır. Sonuç olarak, ılık gazlar yükselir ve soğuk gazlar batar. Aynı kavram, yüksek ve düşük basınçlarla sonuçlanan havayı açıklamaya yardımcı olur. Yüksek basınç, yüksek yoğunluklu, daha soğuk, batan hava demektir. Düşük basınç, düşük yoğunluklu, daha sıcak ve yükselen hava anlamına gelir.

Bazı ortak gazların yoğunlukları, moleküler ağırlığı ve kimyasal formülleri aşağıdaki tabloda bulunabilir:

  1. NTP – Normal Sıcaklık ve Basınç – 20oC (293.15 K, 68oF) ve 1 atm (101.325 kN / m2, 101.325 kPa, 14.7 psia, 0 psig, Hg’de 30, 760 torr) olarak tanımlanır
  2. STP – Standart Sıcaklık ve Basınç – 0oC (273.15 K, 32oF) ve 1 atm (101.325 kN / m2, 101.325 kPa, 14.7 psia, 0 psig, Hg’de 30, 760 torr) olarak tanımlanır
GazFormuülMolekül ağırlığıYoğunluk – ρ – (kg/m3)Yoğunluk – ρ – (lb/ft3)
Asetilen (etilen)C2H2261.0921)0.06821)
Asetilen (etilen)C2H2261.1702)0.07292)
Hava 291.2051)0.07521)
Hava 291.2932)0.08062)
AmonyakNH317.0310.7171)0.04481)
AmonyakNH317.0310.7692)0.04802)
ArgonAr39.9481.6611)0.10371)
ArgonAr39.9481.78372)0.1113532)
BenzenC6H678.113.4860.20643
Yüksek fırın gazı  1.2502)0.07802)
BütanC4H1058.12.4891)0.15541)
BütanC4H1058.12.52)0.1562)
Butilen (Butene)C4H856.112.5040.1482)
Karbon dioksitCO244.011.8421)0.11501)
Karbon dioksitCO244.011.9772)0.12342)
Karbon disülfür 76.13  
KarbonmonoksitCO28.011.1651)0.07271)
KarbonmonoksitCO28.011.2502)0.07802)
Karbüratörlü Su Gazı   0.048
KlorCl270.9062.9941)0.18691)
Kömür gazı  0.582) 
Kok Fırın Gazı   0.0342)
Yanma ürünleri  1.112)0.0692)
Sikloheksan 84.16  
Digester Gazı (Kanalizasyon veya Biyogaz)   0.062
EtanC2H630.071.2641)0.07891)
Etil alkol 46.07  
Etil Klorür 64.52  
EtilenC2H428.031.2602)0.07862)
HelyumHe4.020.16641)0.010391)
HelyumHe4.020.17852)0.0111432)
N-heptan 100.2  
hekzan 86.17  
HidrojenH22.0160.08992)0.00562)
Hidroklorik asit 36.471.632) 
Hidrojen klorürHCl36.51.5281)0.09541)
Hidrojen sülfitH2S34.0761.4341)0.08951)
Kripton  3.742) 
MetanCH416.0430.6681)0.04171)
MetanCH416.0430.7172)0.04472)
Metil alkol 32.04  
Metil Bütan 72.15  
Metil Klorür 50.49  
Doğal gaz 19.50.7 – 0.92)0.044 – 0.0562)
NeonNe20.1790.89992)0.0561792)
Nitrik oksitNO301.2491)0.07801)
AzotN228.021.1651)0.07271)
AzotN228.021.25062)0.0780722)
Nitrojen dioksitNO246.006  
N-Oktan 114.22  
Azot OksitN2O44.013 0.1141)
Azot TrioksitNO362.005  
OksijenO2321.3311)0.08311)
OksijenO2321.42902)0.0892102)
OzonO3482.142)0.125
N-pentan 72.15  
Iso-Pentan 72.15  
PropanC3H844.091.8821)0.11751)
Propen (propilen)C3H642.11.7481)0.10911)
R-11 137.37  
R-12 120.92  
R-22 86.48  
R-114 170.93  
R-123 152.93  
R-134a 102.03  
Sasol   0.032
SülfürS32.06 0.135
Kükürt dioksitSO264.062.2791)0.17031)
Kükürt dioksitSO264.062.9262)0.18282)
Kükürt TrioksitSO380.062  
Sülfürik OksitSO48.063  
tolüenC7H892.1414.1110.2435
Su buharı , buharH2O18.0160.8040.048
Su gazı (bitümlü)   0.054
Ksenon  5.862) 
  • 1 lbm/ft3 = 16.018 kg/m3
  • 1 kg/m3 = 0.0624 lbm/ft3

Yararlanılan kaynak veya site linki

Sıvıların yoğunlukları

Yoğunluk, Özkütle ve Özgül Ağırlık

Yoğunluk, Kütle ve Hacim Hesaplama

Suyun yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar