Fizik-Mekanik

Halat sapan hesapları

Halat ve sapanlar, mukavemet, dayanıklılık ve aşınma veya elemanlara direnç gerektiğinde kaldırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağır hizmet tellerinin bükülmüş telleri son derece dayanıklıdır ve yüksek gerilme mukavemeti oluştururlar. Tel halat askıları hemen hemen her kaldırma uygulaması için çeşitli konfigürasyonlarda ve boyutlarda monte edilebilir.

Çelik halat, nem, ısı, UV ve çoğu kimyasal gibi elementlere karşı dirençli hale getiren çeşitli çelik sınıflarından yapılmıştır. Tel halat askıları kullanan bazı büyük endüstriler Madencilik, Petrol / Gaz, Vinç, İnşaat, Kamu Hizmetleri ve Denizciliktir.

Tel halat, teller halinde oluşturulan bir dizi küçük bireysel telden oluşur. Daha sonra teller, bir katı ip oluşturmak üzere birlikte bükülür. Bu, tel sayısı ve daha sonra tel başına bir dizi tel ile gösterilen tel halat sınıfı olarak adlandırılır.

Sapan açısı ve kapasiteye etkisi

Sapan açıları halat kapasitelerini etkiler.

eğer alpha aradaki açı ise,

  • dikey çizgi (yerçekimi kuvveti ile olduğu gibi)
  • halat veya tel

Dikey bir düz kaldırmaya kıyasla nispi kapasite, aşağıda belirtildiği gibi azaltma faktörüyle azaltılır.

f = cos(α)                           (1)

f = indirgeme faktörü

α = dikey cizgi ve ip arasındaki açı (derece)

açı
– α –
(degrees)
indirgeme faktörü
– f –
01.000
100.985
200.940
300.866
400.766
500.643
600.500
700.342

Örnek – Tek Halat veya Telin Kapasitesi

İndirgeme faktörü 1 olduğundan dikey bir çizgiyi takip eden tek bir ipin kapasitesi% 100’dür.

Bir gövdenin ağırlığı W ise – teldeki yük

F = W                                     (2)

F = ipteki kuvvet (N, lbf)

W = m g = cisim ağırlığı (N, lbf)

m = cisim kütlesi (kg, slugs)

g = yer çekimi ivmesi (9.81 m/s2, 32.17 ft/s2)

100 kg kütleli bir cisim için ipteki yük hesaplanabilir

F = (100 kg) (9.81 m/s2)

  = 981 N

  = 9.8 kN

Örnek – İki Halatın (veya Tellerin) Kapasitesi

İki tel veya halat dikey çizgiyi izler

Düşey faktörü 1 olduğu için dikey çizgiyi takip eden iki kablonun kapasitesi% 100’dür.

Bir cismim ağırlığı W ise – her bir teldeki yük

F = W / 2                                  (3)

Ağırlığı 1000 N olan bir cisim için her bir ipteki yük,

F = (1000 N) / 2

   = 500 N

   = 0.5 kN

iki tel – veya halatlar – dikey çizgiye 30 o açı ile

Düşeyleme faktörü 0.866 olduğundan açılı 30o‘luk dikey kabloya göre iki kablonun kapasitesi% 86.6’dır.

Bir cismin ağırlığı W ise – her bir teldeki yük

F = (W / 2) / cos(30o)

   = (W / 2) / f

   = (W / 2) / 0.866

   = 0.577 W                                          (4)

Ağırlığı 1000 N olan bir cisim için iplerdeki yükler hesaplanabilir

F = 0.577 (1000 N)

   = 577 N

   = 0.58 kN

Çelik halat sapan hesaplaması

Tel halat kuvvetlerini hesaplamak için aşağıdaki hesap makinesi kullanılabilir. Giriş olarak ağırlık (kg) ve ağırlık (N) kullanılmadığına dikkat edin.

Yararlanılan kaynak veya site linki

Asansör (Kuvvet ve güç hesapları)

Hareket Formülleri (Doğrusal ve Dairesel Hareket)

buy levitra uk online

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar