Kimya-Proses

Havalandırma – Hava miktarı tayini

Havalandırma, kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla çeşitli yöntemler ve araçlar kullanarak dışarıdan temiz hava verme, havayı dışarı atma veya hava akımı oluşturma işlemidir.

Mahaldeki İnsan Sayısına Göre Dış Hava Miktarı Tayini

Mahal havalandırmalarında, mahalin kullanım amacı ve mahalde bulunan insanların havayı kirletme durumlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Mahalin ortalama taze hava ihtiyacını kişi sayısına göre belirlenmesinde kesin sayısal bir değer vermek imkanı yoktur. Bunun için mahalin kullanım amacına göre fert başına tecrübe edilen yaklaşık değerler alınmaktadır.

Tablo 1’de mahal kullanım amacı ve o mahalde bulunan insanların taze dış hava ihtiyaçlarına göre fert başına ihtiyaç duyulan taze hava miktarları verilmiştir. Ancak, lüzumu halinde bu değerlerin 10-15 m3/h altında ve üstünde almak mümkündür. Toplam dış hava ihtiyacını bulmak için;

Q = n.Vkişi

Q : Toplam dış hava debisi (m3/h)

Vkişi : İnsanlar tarafından ihtiyaç duyulan temiz hava miktarı (m3/h, kişi) (Tablo 1)

n : Mahalde bulunan insan sayısı

Tablo 1

Örnek: Ortalama 35  kişinin bulunduğu kabul edilen sinema salonunda dış hava sağlamak amacıyla bağlanan fanın hava debisi ne olmalıdır?

Toplam dış hava debisi;

Vkişi = 20 m3/h, kişi

Q = n.Vkişi

Q = 35 kişi x 20 m3/h kişi = 700 m3/h

Saatlik Hava Değişim Sayısına Göre Dış Hava Miktarı

Hava değişim sayısı, mahalin hacmi kadar dış havanın mahalde bulunan hava ile değiştirilerek, mahal havasının yenilenmesidir. Saatteki yenilenme miktarı da saatlik hava değişim sayısı olarak ifade edilmektedir. Mahal havasının değiştirilme ihtiyacı sıklığı, (bilhassa atölyelerde) mahal havasının kirlenme süresine bağlıdır.

Özellikle işletme mahallerinde oluşan zararlı maddelerin etkilerine göre, hava değişim sayıları belirlenmektedir. Tablo 2’de mahallerin kullanım amaç ve cinsine göre, tecrübeye dayalı saatlik hava değişim sayıları verilmiştir. Bir hacme gönderilecek hava ihtiyacı hava değişim sayısına göre belirlenebilir. Buna göre hava ihtiyacı;

Q= H V

Q : Mahale üflenen hava debisi (m3/h)

Hd : Hava değişim sayısı (defa/saat) (Tablo 2)

Vm : Mahalin toplam hacmi (m3)

Tablo 2

Örnek: Yüksekliği 3,5 m, eni 10 m ve boyu 20 m olan bir konferans salonu havalandırılacaktır. Buna

göre konferans salonunun dış hava ihtiyacını belirleyiniz.

Konferans salonunun hacmi:

a = 10 m, b = 20 m ve h = 3,5 m

Vm = a.b.h = 10.20.3,5 = 700 m3

Konferans salonunun hava değişim sayısı:

Hd = 5-10 defa/h (Tablo 2’den sigara içme yasağı olduğu için en düşük değer 5 defa/h

Alınmıştır.)

Buna göre hava ihtiyacı:

Q= H V

Q = 5 defa/h . 700 m3

Q = 3500 m3/h

Fanlar

İbrahim KÜÇÜK

Makine Mühendisi

Yorumlar