Kayış uzunluğu ve hızı hesaplama

Kayış, gücü bir şafttan diğerine dönme hareketi ile aktarmak için kullanılır. Kayışlı fanlar ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC) sistemlerinde yaygındır.

  • sürtünme kayışları – gücü, kasnak ile kayış arasındaki sürtünme yoluyla aktarır.
  • senkron kayışlar – gücü kayıştaki dişler ve kasnaktaki oluklar arasındaki mekanik bir bağlantıdan geçerek iletir.

Kayış uzunluğu

Kayışın uzunluğu şöyle hesaplanabilir

lb = (dm π / 2) + (df π / 2) + (2 lfm) + ((df – dm)/ (4 lfm))                                (1)

lb = Kayış uzunluğu (mm, inches)

df = Kasnak çapı fan (mm, inches)

dm = Kasnak çapı motor (mm, inches)

π = 3.14..

lfm = Fan ve motor kasnaklar arasındaki mesafe (mm, inches)

Kayış hızı

Bir kayışın hareket ettiği hız aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

v = π dm nm / 12                                    (2)

vb = Kayış hızı (m/s)

dmb = Motor kasnak çapı  (m)

Devir – Kasnak çapı ilişkisi

Motorun dönme hızı ve kasnak çapı arasındaki ilişki şöyle ifade edilebilir:

df nf = dm nm                               (3)

Beygir gücü

Kayışların gerginliği ve kayışların hızı biliniyorsa – aktarılan güç aşağıdaki gibi hesaplanır.

PkW = Fb vb / 75                                (4)

PkW = Güç (kW)

Fb = Kayış gerginliği (N)

vb = Kayış hızı (m/s)

Tork ve dakikada ki devir biliniyorsa – transfer edilen güç aşağıdaki gibi hesaplanır.

PkW = T n / 9550                                 (4)

PkW = Güç (kW)

T = Tork (Nm)

n = dakikadaki devir sayısı (rpm)

Hız oranı

Hız oranı aşağıdaki gibi hesaplanır.

SR = nf / ns                            (5)

SR = Hız oranı

nf = dakikada ki devir sayısı- en hızlı makine

ns = dakikada ki devir sayısı- en yavaş makine

Yararlanılan kaynak veya site linki

Pompalar

online-pharmacy-uk.com

, Fanlar ve Türbinler – Beygir Gücü hesaplama

Tork veya Güç Momenti

Tork – Güç İlişkisi ve Hesaplama

Elektrikli Asenkron Motorlarda Tork

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir