Malzeme

Kaynaklı malzemelerin tahribatsız malzeme muayenesi

Yaşantımız boyunca, seyahat ederken, televizyon seyrederken veyahut imalatta sorunsuz çalışan sistemler bekleriz. Çoğu zaman da hayatlarımızı emanet ettiğimiz ve gün geçtikçe daha da otomatikleşen cihaz ve sistemlerden doğabilecek riskleri düşünmek yerine bunların imalatçısına ve tasarımcısına güvenmek zorunda kalırız. İşte bu yüzden imalatta bu sorumluluğu alan bizler ürettiğimiz mamulleri birçok ayrıntılı test ve muayeneden geçirmek zorundayız. Bu test ve muayenelerin en çok kullanılanları tahribatsız malzeme muayenesi yöntemleri başlığı altında incelenir.

Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün birbölümü olup, üretimin tamamlayıcı bir parçasıdır. Tanım olarak, malzemenin herhangi bir şekilde bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini bozmadan yüzeyinde ve içyapısında bulunan hatalarının ve metalürjik durumunun test edilmesidir. Bu yöntemler örnekleme yapılarak ya da üretimin kalitesinin %100 kontrolü seklinde kullanılabilmektedir.

Tahribatsız malzeme muayenesi sadece standardın altında olan malzemeleri reddeden bir yöntem değil, aynı zamanda iyi olan malzemenin güvencesi olan bir yöntemdir. Bu yöntemde birçok prensibin kombinasyonu kullanılmakta olup, tüm istekleri karşılayan tek bir metot bulunmamaktadır.

Aşağıda endüstride en çok kullanılan metotların kısaca açıklamaları, uygulama alanları, avantaj ve dezavantajlarına yer verilmiştir. Bu metotlar:

  • Penetrant Yöntemi
  • Radyografi Yöntemi
  • Magnetik Partikül Yöntemi
  • Ultrasonik Yöntemi
  • Girdap Akımları (Eddy Current) Yöntemi
  • Gözle muayene yöntemi

Tahribatsız test yöntemleri en basitinden en karmaşığına kadar uzanmaktadır. En basit olanı göz ile muayenedir. Göz ile gözükmeyen yüzey süreksizlikleri Penetrant veya Magnetik test yöntemleriyle ortaya çıkarılmaktadır. Bulunan hatalar ciddi bir durum gösteriyorsa, daha karmaşık olan Ultrasonik veya radyografi gibi hacimsel yöntemlerin uygulanması da gerekir.

Kaynak hataları

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar