Pompa gücü hesaplayıcısı

Pompa gücü nasıl hesaplanır ve online hesaplama aracı. Emilen güç olarak da bilinen hidrolik güç, hızını ve basıncını arttırmak için pompalanan sıvıya verilen enerjiyi temsil eder. Bir pompayı çalıştırmak için ideal hidrolik güç aşağıdakilere bağlıdır:

  • kütle akış hızı
  • sıvı yoğunluğu
  • diferansiyel yükseklik

bir yükseklikten diğerine statik kaldırma veya sistemin toplam kafa kaybı bileşeni – ve şu şekilde hesaplanabilir.

Ph(kW) = q ρ g h / (3.6 106)

        = q p / (3.6 106)                  (1)

Ph(kW) = hidrolik güç (kW)

q = debi (m3/h)

ρ = akışkan yoğunluğu (kg/m3)

g = yer çekimi kuvveti (9.81 m/s2)

h = basma yüksekliği (m)

p = basınç farkı (N/m2, Pa)

Hidrolik Beygir Gücü şu şekilde hesaplanabilir:

Ph(hp) = Ph(kW) / 0.746                                  (2)

Ph(hp) = hidrolik beygir gücü (hp)

Sıvıların yoğunlukları

Örnek – Su pompalama gücü hesaplama

1 m3/h su 10 m’lik bir basma yüksekliğine pompalanır. Teorik pompa gücü şu şekilde hesaplanabilir:

Ph(kW) = (1 m3/h) (1000 kg/m3) (9.81 m/s2) (10 m) / (3.6 106)

    = 0.027 kW

Suyun yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi

Pompa şaft gücü

Şaft gücü

, motor tarafından pompa şaftına sağlanan güçtür. Şaft gücü, hidrolik gücün ve şafttan sıvıya güç iletimindeki verimsizliklerden kaynaklanan güç kaybının toplamıdır. Şaft gücü – motordan pompanın şaftına aktarılması gereken güç – pompanın verimliliğine bağlıdır ve şu şekilde hesaplanabilir:

Ps(kW) = Ph(kW) / η                                     (3)

Ps(kW)  = şaft gücü (kW)

η = pompa verimi

Tipik pompa verimlilikleri

Aşağıdaki tablo, bir dizi pompa tipi için güç gereksinimi tahmini için kullanılabilecek bazı tipik verimlilik değerleri sunmaktadır. Bu değerler doğru boyutta pompalar içindir, eğer bir pompa büyük boyutlu veya kötü tasarlanmışsa, verimliliği aşağıda belirtilen değerlerden çok daha düşük olabilir, bu özellikle küçük pompalarda yaygındır.

Pompa Tipi / Bileşeni Tipik Verimlilik
Santrifüj pompası60-85%
Sürgülü vane pompası60-90%
Şanzımanlı70-98%
Bant tahrikli70-96%
Tam hızda değişken hızlı sürüş80-98%
% 75 Tam hızda değişken hızlı sürüş70-96%
% 50 Tam hızda değişken hızlı sürüş44-91%
% 25 Tam hızda değişken hızlı sürüş9-61%

Yararlanılan kaynak veya site linki

Pompalarda önerilen emme ve iletim akış hızı

Pompalar, Fanlar ve Türbinler – Beygir Gücü hesaplama

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar