Yaygın kullanılan malzemelerde elektriksel iletkenlik

Metallerdeki elektriksel iletkenlik, elektrik yüklü parçacıkların hareketinin bir sonucudur. Metal elementlerin atomları, hareket etmekte serbest kalan bir atomun dış kabuğundaki

Devam