Standartlar

TS EN 13084-1 Serbest Duran Bacalar

Bacalarda “CE” markalaması ve ilgili TS EN (AB ile uyumlaştırılmış ulusal standartlar, TS EN 13084-1) standartlarının insan ve çevre güvenliği yönünden oldukça önemlidir.

CE markalamasına sahip sertifikalı imalatçı olabilmek için söz konusu olan bacalar, hangi standardın kapsamına giriyorsa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) gereği ilgili standardı karşılamalıdır.

TS EN 13084-1 standardı, astarı da dahil her tip serbest duran bacanın tasarım ve yapımı için genel kuralları ve temel performans kriterlerini kapsar. Çelik halatlarla tutturulan, yandan desteklenen veya bir başka yapıya dayanan bacalar da serbest duran baca kabul edilebilir.

  • Yan destekler(duvar sabitleme kelepçesi) arasındaki mesafe 4m’den fazlaysa,
  • Yapının en üst bağlantısından itibaren (son destek noktasından sonraki bölüm) serbest duran kısmın yüksekliği 3m’den fazlaysa,
  • Dikdörtgen en kesitli bacalar için binanın en üst bağlantısından itibaren serbest duran kısmın yüksekliği en küçük dış boyutun beş katından fazlaysa,
  • Binayla bacanın dış yüzeyi arasındaki yatay mesafe 1m’den fazlaysa.

Serbest duran direklere bağlı olan bacalar, serbest duran bacalar olarak kabul edilir.

Boru çaplarına göre buhar kapasite tablosu

İbrahim KÜÇÜK

Makine Mühendisi

Yorumlar