Elektrik-Elektronik

Üç Fazlı Güç Denklemleri

Günümüzde çoğu AC gücü, üç sinüzoidal voltajın birbirleriyle faz dışı üretildiği üç fazlı güç olarak üretilir ve dağıtılır. Tek fazlı AC gücüyle sadece bir tek sinüzoidal voltaj vardır.

Gerçek güç

Hat voltajı:

Wuygulanan = 31/2 Ull I cos Φ
             = 31/2 Ull I PF                      (1)
Wuygulanan = Gerçek güç (W, watts)
Ull = hat voltajı (V, volts)
I = akım (A, amps)
PF = cos Φ = güç faktörü (0.7 – 0.95)

Nötr gerilimi hattı:

Wuygulanan = 3 Uln I cos Φ                    (2)
Uln = nötr gerilim hattı (V, volts)

Saf dirençli yük için: PF = cos Φ = 1

  • Dirençli yükler akımı, ısı gibi diğer enerji biçimlerine dönüştürür.
  • Endüktif yükler, motorlar, solenoitler ve röleler gibi manyetik alanlar kullanır.

Güç faktörü

Tipik güç faktörleri:

CihazGüç faktörü
Lamba, fluor telafi edilmemiş fluor0.5
Lamba, fluorecent telafi0.93
Lamba, akkor lamba1
Motor, indüksiyon% 100 yük0.85
Motor, indüksiyon% 50 yük0.73
Motor,% 0 endüksiyon yükü0.17
Senkronize motor0.9
Fırın, rezistif ısıtma elemanı1
Fırın, indüksiyon telafi0.85
Saf dirençli yük1

Örnek – Saf Direnç Yükü

Saf dirençli yük ve güç faktörü = 1 için, 400/230 voltajda gerçek güç (hattan hatta / nötr’den nöbete kadar) 20 amperlik devre olarak hesaplanabilir.

Wuygulanan = 31/2 (400 V) (20 A) 1
         = 13856 W
         = 13.9 kW

Toplam güç

W = 31/2 U I                       (2)

Fren Beygir Gücü

WBHP = 31/2 U I PF μ / 746                       (3)
WBHP = fren beygir gücü (hp)
μ = cihaz verimliliği

Yararlanılan kaynak veya site linki

Elektrikli Asenkron Motorlarda Tork

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar