Fizik-Mekanik

Vidalı kriko hesaplama

Vidalı Kriko dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan bir cihazdır. Mekanik bir avantaj sağlayan bir vida dişinin özelliğini kullanır, yani kuvveti yükseltmek için kullanılabilir.

Dünyada çok yaygın olarak, yükü kaldırmak, konumlandırmak, hizalamak ve tutmak için gerekli olan her yerde vidalı kriko bulunur. Yüksek güvenilirliği ve senkronizasyonu, vidalı krikoları, alternatif taşıma yöntemlerinin elde edemeyeceği çok çeşitli kullanımlar için uygun hale getirir. 

Sürtünmeyi ihmal ederken bir vidalı krikonun kuvveti şu şekilde ifade edilebilir:

F = (Q p) / (2 π R)                                 (1)

F = kol veya sapın ucundaki kuvvet (lb

, N)

Q = ağırlık veya yük (lb, N)

p = hatve – bir turda dişin aldığı yol (in, m)

R = kuvvet kolu yarı çapı (in, m)

Vidaya etki eden tork şu şekilde hesaplanabilir:

T = F R                                 (2)

T = tork (lb in, Nm)

Örnek – Vidalı kriko kaldırma hesabı

225 kN yüke sahip mekanik bir vidalı asansörde 3 mm adımlı bir M24 metrik vida kullanılır. Kuvvet kolu 0.5 m’dir. Gereken tahrik kuvveti şu şekilde hesaplanabilir:

F = ((225000 N) (0.003 m)) / (2 π (0.5 m))

    = 215 N

Vidaya etki eden tork ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir

T = (215 N) (0.5 m)

    = 107 Nm

Cıvata torku hesaplayıcı

Yararlanılan kaynak veya site linki

Tork veya Güç Momenti

Tork – Güç İlişkisi ve Hesaplama

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar