Genel Bilgi

Yapay zeka nedir

İnsanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır. Yani programlanmış bir bilgisayarın düşünme girişimidir. Yapay Zeka bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekasına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayardır.

Her hangi hesaplanabilir bir fonksiyonun sinir hücrelerinden oluşan ağlarla hesaplanabileceği ve mantıksal “VE” ve “VEYA” işlemlerinin gerçekleştirebileceğini gösterildi.(MC Collach)

İnsan gibi düşünen sistemler yapmak,
Rasyonel karar verebilen sistemler üretmek amaçlandı.

1. İnsan Gibi Düşünen Sistemler : İnsanın nasıl düşündüğü saptanmalıdır. Psikolojik deneylerle yapılır. Elde edilen bilgilerden bir kuram oluşturulur. Buna göre program üretilir.

2. İnsan Gibi Davranan Sistemler : Ulaşılmak istenen amaçtır. Turing Testi ile ” sorgulayıcı ile bir terminal arcılığı ile haberleşilir. İnsan mı? Bilgisayar mı? anlayamazsa testi geçmiştir.” anlaşılır.

3. Rasyonel Düşünen Sistemler : Temeli mantıktır. Çözülmesi istenen sorun mantıksal bir gösterimle betimlendikten sonra çıkarım kurallarını kullanarak çözüm bulmaktır.

4. Rasyonel Davranan Sistemler : Amaçlarına ulaşmak için inançlarına uygun davranan sistemlere rasyonel denir. Ajan, algılayan ve harekette bulunan şeydir. Doğru çıkarımlar yapmak ve bu çıkarımların sonuçlarına göre hareket etmektir.

Yapay Zeka Yaklaşımları :

1.Matematiksel yaklaşım : Tüme varım, kaos teorisi, parçadan tüme yönelme, beynin tümü bir problem çözmede olguya katılıyor.

2.Fiziksel Yaklaşım : Bilginin nerede olduğu tam saptanamamıştır. İnsan beynindeki hücrelerde depolanan bilgilerin harekete geçirilmesi.(İrade-i Külliye , İrade-i Cüziye )

3. Psikolojik Yaklaşım : Gelişme, beyne sahip olanlar çevreleri ile etkileşime girmeleri, bu sayede yeni şeyler öğrenerek bunları daha sonra hatırlayabilmeleri. Öğrenme, bellek, bilgi edinme, deneyimlerden yararlanmayı sağlar.

4.Felsefi Yaklaşım : Bilgisayar düşünebilir mi? Bunun cevabı üzerinde durmaktadır.

Yapay Zekanın Uygulama Alanları

1.Bilgisayar Bilimlerinde :

Yazılım ve donanım üzerinde odaklaşmıştır. Çünkü Y.Z uygulamaları için çok güçlü süper bilgisayarlar üretilmelidir. İlk Aşama : Zeki Bilgisayarlar üretmektir. Optimum seviyede mantıksal anlam çıkarma işlemi için tasarlanmalıdır. Nümerik işlem yerine sembolik işlem kullanılması gerekir. Resimleri tanıyabilmektedir.

2.Robotik sistemlerde :

Mühendislik ve psikoloji robot iği. İnsan gibi fiziksel kapasitelere sahip, bilgisayar kontrollü robot üretiminin gerçekleştirilmesi. Robotlar : Görme, dokunsal algılama, idare etme, beceri, hüner, hareket kabiliyeti, yol bulma zekası…vb.

Rabatlar: Stutgart Üniversitesinde , monte edilmiş kol, yük taşıyıcı, stereo kameraya sahip ve grubun sözcüsünden oluşturuluyor.
Konpereson Yeteneğine “kimin hangi görevi hangi sıra ile yapacağını aralarında kararlaştırarak ” sahip.

Örnek olarak : Robot örümcek tasarımı, 23 motor, 10 cpu, 150 adet algılayıcıdan ibaret. Bu robot yukarı aşağı çıkıyor, refleks hareketi yapıyor, gerile, avı izle özelliklerine sahip.

3.Doğal ara birimlerde :

İnsanın konuşma dilinde bilgisayarlar ile robotlarında konuşmaya başlaması. Bizim onları anlayabildiğimiz gibi onlarında bizi anlayabilmesidir.

 • Dil biliminde
 • Bilgisayar bilimleri
 • Psikoloji
 • İnsan dilini anlama, konuşmayı tanıma
 • • Bilgisayarlarla ilişki kurmak için ana dilin kullanılması

Yazılı ana dilin uygula işlemesi uygulamaları çoktur.

 • Bilgisayarla tercüme
 • Metin özetlerini çıkarma
 • Metinlerin otomatik üretilmesi
 • Dokümanların hazırlanmasında

Natural speaking : sesi nötr sinyallere çeviriyor, ince ayarları yapıyor, söylenen bir kelimenin ardından hangi kelimenin geleceğini tahmin edebiliyor.

4.Sinirsel Ağlar da :

Çeşitli yollarla bir birine bağlı birimlerden oluşmuş topluluklardır. Nöron Ağları : sinir sisteminin parçalarından olup ;

 • Biteni taklit etme
 • İşe yarar ticari cihazlar yapmakta
 • Beyim işleyişine ilişkin genel kuramları sınamakta kullanılır
 • Sınıflama
 • Duyu-veri işleme
 • Çok duyulu makine

Ağların eğitimi için algoritmalar kullanılır.

Yapay sinir ağı uygulamaları :Ya bilgisayar üzerinde yazılım simulatörleri kullanarak ya da özel donanım içeren bilgisayarlarla tasarlanır.

 • İmza kontrolünde
 • Mevduat tahmini
 • İmalat kalite kontrolü

5.Bulanık Mantık (Fuzzy Logic ) :

Belirsizliklerin anlatımı ve belirsizlikler ile çalışılabilmesi için kurulmuş katı bir matematik düzenidir. İnsanın yaşadığı ortam belirsizliklerle doludur. Bulanık mantık micro işlemcileri üretilmeye başlanmıştır(Japonya da )
Fotoğraf makinesi, klimalar, çamaşır makineleri, otomatik iletim hatları, civatalama tekniği ….vb.

6.Sanal Gerçeklik :

Bilgisayar ortamında oluşturulan bir gerçekliktir.

 • Gözlük, stereo kulaklık tan oluşan başlık seti
 • Vücut hareketlerini algılayan özel bir giysi
 • Eldivenler ve çok sayıda algılayıcı giriş – çıkış cihazına bağlı bir sisitemle

Üç boyutlu sanal dünyayı görebilir, dokunabilirsin.

 • CAD (ev tasarımı)
 • Tıbbi teşhis, tedavi, pilot ve astronotların eğitiminde
 • Fobilerin (korkuların) tedavisinde. (uçağa binme korkusu giderilebilir.)

Robot kolu tasarımı

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar