CAD-CAM

Proje ve ürün geliştirmede CAD ve CAM programlarından nasıl faydalanılacağı ve kullanımı ile ilgili paylaşımların yapıldığı bölümdür.