Ters kare kanunu

Çok önemli ancak az bilinen bir başka akustik fenomen Ters Kare Yasasıdır. Bir ses dalgası küresel olarak yayılırken, ses enerjisi, dalga ön yüzeyinin sürekli artan yüzey çapına dağıtılır. Ters Kare Yasası bize, serbest alan durumunda ses kaynağına olan mesafenin her iki katına çıktığında, ses yoğunluğunun 6 desibel azalacağını öğretir.

İdeal koşullar altında, bir serbest alan, bir dağ zirvesinden üretilen bir ses sinyali ile temsil edilebilir. Ancak gerçek yaşam koşullarında, duvarlar, zeminler ve tavanlarla çevrili odalar, ters kare yasasını, ses kaynağından yaklaşık 10-12 fit uzaklıktaki ortalama 30 ′ karelik bir odada belirli bir mesafede kesintiye uğratacaktır. Yine de, sesin şiddetin mesafe ile azalacağı fikrini kabul etmek önemlidir. Örneğin, öğretmenden üç fit uzaklıkta 65 desibellik bir öğretmen ses sinyali olan tipik bir sınıfta; 6 fit ötede ses yoğunluğu 59 desibele, on iki fitte ise 53 desibele düşecek. 

Ters Kare Yasası – aşağıdaki gibi bir diyagramda ifade edilebilir:

dL = Lp2 – Lp1

     = 10 log (R2 / R1)2

     =  20 log (R2 / R1)                                        (1)

dL = ses basınç seviyesindeki fark (dB)

Lp1 = konum 1’deki ses basıncı seviyesi (dB)

Lp2 = konum 2’deki ses basıncı seviyesi (dB)

R1 = kaynaktan konum 1’e olan mesafe (ft, m)

R2 = kaynaktan konum 2’ye olan mesafe (ft, m)

Örnek – Uzaktan Tüfek Atışı ve Ses Basıncı

Bir tüfek atışından gelen ses basıncı 1,25 feet’te 134 dB olarak ölçülürse – 80 feet mesafedeki ses basıncı seviyesindeki azalma şu şekilde hesaplanabilir:

dL = 20 log ((80 ft) / (1.25 ft))

     = 36 dB

80 ft mesafedeki ses basıncı seviyesi şu şekilde hesaplanabilir:

Lp2 = (134 dB) – (36 dB)

       = 98 dB

Mesafe (feet)Ses Basıncı Lp (desibel)
1.25134
2.5128
5122
10116
20110
40104
8098
16092
32086
64078
128074
256068
512062

Yararlanılan kaynak veya site linki

Optik Mesafe Kanunu

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar