FEA-CFD-CAE

Proje ve ürün geliştirmede FEA, CFD ve CAE programlarından nasıl faydalanılacağı ve kullanımı ile ilgili paylaşımların yapıldığı bölümdür.