Kafes kiriş türleri

7 Ocak 2020 Hüseyin Sümer 0

Bir yapı oluşturmak için uçlarında birleştirilen üyelerden oluşan bir çerçeveye “kafes” denir. Köprüler, çatı destekleri, kirişler, ızgara hattı destekleri, otoyol geçitleri ve benzeri yapılar kafes […]

Çatı makas çeşitleri

6 Ocak 2020 Hüseyin Sümer 0

Farklı çatı türleri için kullanabileceğiniz tüm makas parçalarını ve farklı stilleri açıkça gösteren bu 30 farklı çatı makas türünü aşağıda inceleyebilir siniz. Bir kiriş inşa […]

Kinetik enerji

29 Kasım 2019 Hüseyin Sümer 0

Herhangi bir nesneyi harekete geçirmek için iş yapılmalıdır ve hareket eden herhangi bir nesne işe yarayabilir. Enerji, iş yapabilme kabiliyeti ve kinetik enerji, hareketin enerjisidir. […]

Asansör (Kuvvet ve güç hesapları)

6 Kasım 2019 Hüseyin Sümer 0

Bir asansör kaldırmak için gereken kuvvet ve gücü hesaplamak için aşağıdaki formülleri kullanılmaktadır. Asansörler için kullanılabilecek hesaplamalar sırasıyla aşağıda inceleyelim. Bir asansörün bir seviyeden diğerine […]

Gazların yoğunluk değerleri

11 Ağustos 2019 Hüseyin Sümer 0

Yoğunluk, maddenin her birinin ve bileşiğinin kendisiyle ilişkili benzersiz bir yoğunluğa sahip olması nedeniyle maddenin fiziksel bir özelliğidir. Yoğunluk, nitel bir şekilde sabit hacimli nesnelerin göreceli […]