• Kinetik enerji

  Herhangi bir nesneyi harekete geçirmek için iş yapılmalıdır ve hareket eden herhangi bir nesne işe yarayabilir. Enerji, iş yapabilme kabiliyeti ve kinetik enerji, hareketin enerjisidir. […]

 • Asansör (Kuvvet ve güç hesapları)

  Bir asansör kaldırmak için gereken kuvvet ve gücü hesaplamak için aşağıdaki formülleri kullanılmaktadır. Asansörler için kullanılabilecek hesaplamalar sırasıyla aşağıda inceleyelim. Bir asansörün bir seviyeden diğerine […]

 • Hareket Formülleri (Doğrusal ve Dairesel Hareket)

  Hareket, kütlenin bir zaman aralığında ilk ve son konumları arasındaki yer değiştirmesidir. Bir kütlenin konumu değişmiyorsa olduğu yerde durur. Bazı kütleler hızlanabilir, yavaşlayabilir ya da yönleri değişebilir. Bu içerikte hareket […]

 • Toplam ısı transfer katsayısı

  Bu hesap, genel ısı transfer katsayısını ve çok katmanlı bir duvardan ısı transferini hesaplamak için kullanılabilir. Hesap makinesi jeneriktir ve birimlerin kullanımı tutarlı olduğu sürece […]

 • İletkenlerde ısı transferi

  Katı veya sabit bir akışkan ortamında bir sıcaklık gradyanı varsa, ısı transferi olarak iletim gerçekleşir. İletkenlerde ısı transferi, iletken enerji ile komşu moleküller çarpıştığında daha […]