CAD-CAM

Proje ve ürün geliştirmede CAD programlarından nasıl faydalanılacağı ve kullanımı ile ilgili paylaşımların yapıldığı bölümdür.

Destek Forumu Hepsine gözat

2 adet makaleye gözat

Elektrik-Otomasyon

Teknolojik ürün ve tasarımda makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin kaynaşması sonucu geliştirilen projelerin paylaşım bölümüdür.

Destek Forumu Hepsine gözat

1 adet makaleye gözat

FEA-CFD-CAE

Proje ve ürün geliştirmede FEA programlarından nasıl faydalanılacağı ve kullanımı ile ilgili paylaşımların yapıldığı bölümdür.

Destek Forumu Hepsine gözat

4 adet makaleye gözat

Güncel

Teknolojinin hızlı ve etkileyici değişimini uluslararası boyutta takip eden günlük teknoloji haberleri ve her türlü Ar-Ge çalışmasının paylaşımın yapıldığı kategoridir.

Destek Forumu Hepsine gözat

1 adet makaleye gözat

Kütüphane

Proje gelişiminde kullanılacak 2D, 3D ve interaktif argümanların paylaşımının yapıldığı ve depolandığı bölümdür.

Destek Forumu Hepsine gözat

1 adet makaleye gözat

Mekatronik

Proje ve ürün geliştirmede CAM programlarından nasıl faydalanılacağı ve kullanımı ile ilgili paylaşımların yapıldığı bölümdür.

Destek Forumu Hepsine gözat

1 adet makaleye gözat

Proses

Proje geliştirme, tesis ve ekipman tasarımı, maliyet çalışması, projelendirme, P&ID hazırlama, imalata uygun projelendirme, malzeme ve ekipman seçimi, teknik resim hazırlama, malzeme listesi hazırlama, mekanik tesisat projelendirme, montaj, kurulum, devreye alma ve eğitim süreçleri faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümdür.

Destek Forumu Hepsine gözat

4 adet makaleye gözat

Simülasyon

Teorik yada fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak , sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi, bu sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değerlendildiği bölümdür

Destek Forumu Hepsine gözat

3 adet makaleye gözat