Kimya-Proses

Havanın ısı kapasitesinin sıcaklıkla değişimi

Özgül Isı ve Isı Kapasitesi

Havanın ısı kapasitesi sabit basınçta Cp= 0,24 kcal/kg°C dir.

Özgül ısı (c): bir maddenin 1 gramının sıcaklığını bir derece Celsius yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Isı kapasitesi (C) ise belirli bir miktardaki maddenin sıcaklığını bir derece Celsius (1°C) yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Özgül ısı bir şiddet özelliği iken ısı kapasitesi bir kapasite özelliğidir. ikisi arasındaki bağıntı aşağıdaki gibi verilir.

C = mc

burada m, gram olarak maddenin kütlesi c ise özgül ısıdır.


Örnekler


Örnek 1; 20 °C’de sabit basınçta havanın ısı kapasitesi nedir?

T=20 °C

a=28.11

b=0.001967

c=0.000004802

d=-1.96e-9

Cp=a + b*20 + c*20² + d*20³

Cp= 0,2357 (kcal/kg K)

Suyun yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar