Havanın ısı kapasitesinin sıcaklıkla değişimi

Özgül Isı ve Isı Kapasitesi

Özgül ısı (c): bir maddenin 1 gramının sıcaklığını bir derece Celsius yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Isı kapasitesi (C) ise belirli bir miktardaki maddenin sıcaklığını bir derece Celsius (1°C) yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Özgül ısı bir şiddet özelliği iken ısı kapasitesi bir kapasite özelliğidir. Isı kapasitesi ile özgül ısı arasındaki bağıntı aşağıdaki gibi verilir.

C = mc

burada m, gram olarak maddenin kütlesi c ise özgül ısıdır.


Hüseyin Sümer tarafından 39 makale yayınlandı.

Born 1987. Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Cevap bırakın