Kimya-Proses

Suyun yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi

Suyun yoğunluğu, birim hacme düşen kütlesidir. Su yoğunluğu hesaplayıcısı, sıcaklık biliniyorsa suyun yoğunluğunu belirlemeye yardımcı olan çevrimiçi bir hesap makinesidir. Bir maddenin yoğunluğu sıcaklığa bağlıdır. Verilen formül, farklı sıcaklıklarda suyun yoğunluğunu verir.

Suyun Yoğunluğu Ne Kadardır?

Suyun yoğunluğu 1 gr/cm3 olarak ele alınır. Bu değer; suyun 4 C ‘de, deniz seviyesi atmosferik basınç altındaki özkütle değeridir. Diğer sıcaklıklarda suyun özkütleleri söyle sıralanabilir (deniz seviyesinde standard atmosfer basıncı altında)

Buz ve Suyun Özkütle Açısından Karşılaştırması

Mesela buz dağlarını ele alalım. Buz dağları suyun üzerinde yüzerler ama batmazlar, çünkü buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşüktür. Bu aslında bir doğa harikası durumdur. Nedenine gelince, suyun donma noktasında daha düşük özkütlesinin olması canlıların yaşayabilmesini sağlamaktadır. Şöyle ki, eğer su donma noktasında daha yüksek yoğunluğa sahip olsaydı; su kaynaklarının olduğu yerlerde (göl vs) su alttan başlayarak donacak ve içinde yaşayan canlılar ölecekti.

Neden 4 C deki suyun yoğunluğu, 0 C deki suyun yoğunluğundan daha fazladır?

Normalde ısı arttıkça düşmesi beklenen özkütle, su 0 C den 4 C ye gelince artar. Bu tamamen sudaki Hidrojen molekülllerinin birbirleri ile bağlanma şekli ile ilgilidir. Su donma noktasında kristal bir yapı oluşturur. Bu kristal yapıdan dolayı moleküller arası boşluklar oluşur ve daha fazla yer kaplalarlar. Böylelikle hacim artmış olur ve suyun yoğunluğu azalır.

Örnekler


1-Suyun yoğunluğunun 50 ° C’de hesaplayınız?

Adım 1 :

T = 50 ° C olduğu göz önüne alındığında

Adım 2 :

Yoğunluk denklemi,

ρ =1000{1[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T3.9863)2}{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2}

T değerini değiştirin,

Öyleyse, ρ =1000{1[50+288.9414508929.2(50+68.12963)](503.9863)2}{1−[50+288.9414508929.2(50+68.12963)](50−3.9863)2}

ρ =1000 {1[338.941460119618.0922]2117.26058769}{1−[338.941460119618.0922]2117.26058769}

ρ =1000 ( 1-(0.01193665712))

ρ =988.063342873Kg/m3

Cevap  : 50 ° C’de su yoğunluğu ρ = 988.063342873Kg / m3’tür.


2-Sıcaklık 25 ° C ise suyun yoğunluğunu belirleyin?

Adım 1 :

Denklemden,

T=25°C

Adım 2 :

Yoğunluk denklemi,

ρ =1000{1[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T3.9863)2}{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2}

T değerini değiştirin

Öyleyse, ρρ =1000{1[25+288.9414508929.2(25+68.12963)](253.9863)2}{1−[25+288.9414508929.2(25+68.12963)](25−3.9863)2}

ρ =1000{1[313.941447396388.0922]441.57558769}{1−[313.941447396388.0922]441.57558769}

ρ =1000(1-(0.00292488233))

ρ =997.075117666Kg/m3

Cevap  : 25 ° C’de su yoğunluğu ρ = 997.075117666Kg / m3’tür.

Havanın ısı kapasitesinin sıcaklıkla değişimi

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar