Kimya-Proses

Nanoparçacık Üretimi ve Kullanımı

 Nanopartiküller ve Üretim Yöntemleri

Nanoparçacık; Boyutu 100 nano metrenin (nm) altında olan nano partiküller, hacimsel yapılı malzemelerden çok daha farklı ve üstün olarak kabul edilen özellikler sergilemektedirler.

Nanoyapılı partiküllerin gösterdikleri üstün özellikler sayesinde elektrik elektronik, biyomedikal, otomotiv ve kimya sektörleri başka olmak üzere birçok endüstriyel alanda kullanıma sahiptirler.

Nanoparçacık fizikokimyasal ve morfolojik özellikleri kullanılan başlangıç malzemesinin karakteristiğinden etkilenmesinden dolayı farklı üretim yöntemlerin geliştirildiği görülmektedir.

Nanoboyutlu malzemeler üzerine gerçekleştirilen çalışmalar son yıllarda tek başına önemli bir alan olma doğrultusunda büyük bir gelişme göstermektedir.

Nanoboyutlu malzeme olarak tanımlanan yapılar; nanokristaller, nanopartiküller, nanotüpler, nanoteller, nanoçubuklar veya nano ince filmler gibi farklı sınıflara ayrılmaktadır.

Bu konu üzerine ilginin yoğunlaşmasının temel sebebi maddelerin belli boyut aralığında hacimsel yapılarından farklı olarak olağan dışı özellikler ve işlevsellik sergilemeleridir.

Boyutları 100 nm ve altında kalan tozlar olarak tanımlanan nanopartiküller ise nano boyutlu malzemelerin dolayısıyla nanoteknolojinin temelini oluşturmaktadır.

Bu partiküller diğer ticari malzemelerden genelde farklı ve üstün kabul edilen özellikler göstermektedir.

Sıkça belirtilen nanopartikül özelliklerinin çekiciliğinin günümüzde bilinen nedenleri ise;

kuantum boyut etkileri, elektronik yapısının boyut bağımlılığı, yüzey atomlarının benzersiz karakterleri ve yüksek yüzey/hacim oranı olarak ön plana çıkmaktadır.

Nanoparçacık sentezi bu yapıların sergiledikleri olağan dışı özellikler sebebiyle yüksek aktiviteli katalizörler, optik uygulamalarda kullanılmaktadır.

Ayrıca özel teknolojik malzemeler ile birlikte süperiletkenler, ilaç taşıyıcılar ve özel teşhis aletleri gibi birçok teknolojik ve farmakolojik ürünlerin hazırlanmasının yolunu açmıştır.

Bunların yanı sıra, malzemelerin nanoboyut seviyesinde kontrolü nanotaşıyıcılar ve yüksek yoğunluklu veri depolama hücreleri gibi kendine özgü işlevselliğe sahip minyatürleştirilmiş aygıtların gerçekleştirilmesine izin vermektedir.

Açıkça görülmektedir ki, nanoyapılı malzemelerin ve cihazların tasarlanmasını, yeni gelişmeler için vazgeçilemez ilk adım nanopartiküllerin üretimidir.

Nanoteknolojik malzemelerin çıkış noktasını oluşturan nanopartiküller geniş bir kimyasal aralık ve morfolojide üretilebilirler.

Günümüzde çekirdek-kabuk, katkılı, metal, metal alaşımı, seramik ve polimer esaslı veya bunların karışımından istenilen özelliklere sahip nanopartiküller hazırlanabilir.

CoSense : Heterojen Kablosuz Ağlarda ZigBee Parazitleri

Halil ARSLAN

I graduated from Physics Engineering at Hacettepe University. Now, I'm working as a R&D Engineer and studying for a Master’s degree of Information Technologies and Internet Security. My Professional areas; Plc Programming, Desing of Hmi and Scada, Remote Access and Control Systems, Object Oriented Programming, Operating Systems, Network, IOT.

Yorumlar