Yoğunluk, Kütle ve Hacim Hesaplama

Yoğunluk; Bir malzemenin yoğunluğu birim hacim başına kütlesi olarak tanımlanır. Aslında, maddenin birbirine sıkı sıkıya sıkıştırıldığını gösteren bir ölçümdür. Yoğunluk ilkesi Yunan bilim adamı Arşimet tarafından keşfedilmiştir. Bir nesnenin yoğunluğunu (genellikle Yunan harfi olan “ρ” ile gösterilir) hesaplamak için, kütle (m) alınır ve hacim de (v) ile gösterilir. Förmül ise şöyle olur; ρ = m…

Suyun yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi

Suyun yoğunluğu, birim hacme düşen kütlesidir. Su yoğunluğu hesaplayıcısı, sıcaklık biliniyorsa suyun yoğunluğunu belirlemeye yardımcı olan çevrimiçi bir hesap makinesidir. Bir maddenin yoğunluğu sıcaklığa bağlıdır. Verilen formül, farklı sıcaklıklarda suyun yoğunluğunu verir. Örnekler 1-Suyun yoğunluğunu 50 ° C’de hesaplayınız? Adım 1 : T = 50 ° C olduğu göz önüne alındığında Adım 2 : Yoğunluk denklemi, ρ =1000{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2}{1−[T+288.9414508929.2(T+68.12963)](T−3.9863)2} T…