Fizik-Mekanik

Derin Çekme Yöntemi

Bu projede metalik malzemelerin derin çekme yöntemiyle şekil alabilirlik özellikleri incelenecektir.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, araştırmacıları dar ve sınırlı olan malzeme kaynaklarının daha verimli ve optimum bir biçimde kullanılması ve değerlendirilmesi konusunda yoğun araştırmalara sevk etmektedir. Gelişen teknoloji mevcut malzemelerden daha bilinçli bir şekilde yararlanmamızı gerektirdiğinden birçok yeni ilginç malzemeler geliştirilmektedir.

Sac şekillendirme günümüzde pek çok uygulama alanı bulduğu için büyük önem arz etmektedir. Saclar çok hassas malzemeler olduğu için şekillendireceğimiz sacların şekil alabilirliğini iyi tanıyarak, buna göre malzeme seçimi yapmamız gerekir.

Derin çekme işlemi yassı bir metalik sacdan üç boyutlu derin bir kab elde etme yöntemi olarak tanımlanabilir. Saç levhalardan silindirik şeklinde kaplar elde etmek için kullanılan yöntemlerin en önemlisi derin çekmedir. Parçanın derinliği çapına göre daha büyük olduğunda, işlem derin çekme adını alır. Şekil-1’de D çapında dairesel bir puldan(çekme saçı), iç çapı d olan silindirik bir kabın derin çekilmesi görülmektedir.

Çekme bir parça üzerinde bir ya da birden fazla uygulanabilir. Bir tek işlem yapılmış parçaya SIĞ ÇEKİLMİŞ PARÇA, daha fazla sayıda çekme işlemi yapılmış parçaya da DERİN ÇEKİLMİŞ PARÇA denir. Çelik, alüminyum gibi çeşitli malzemelere uygulanmaktadır.


Temel ısıl işlem çeşitlerinin karakteristiği

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar