Malzeme

Kaynak hataları

Bir kaynak bağlantısının güvenilir olabilmesi için dikişte hiçbir kaynak hataları bulunmamalıdır; bu bakımdan kaynaklı konstrüksiyonlarda kaynak dikişlerinin kontrolü çok önemlidir. Kaynak dikişlerinde iki ana grup hataya rastlanabilir. Birinci gruba giren hatalar dış hatalar diye adlandırılır ve çıplak göz veya büyüteçle saptanabilir, ikinci gruba giren hatalar ise göz kontrolü ile saptanması olanaksız iç hatalardır; bunlar ancak (X) ışınlan veya ultrason ile kontrol edilebilirler.

Nüfuziyet Azlığı

Kaynak sırasında, erimenin bütün malzeme kalınlığında olmaması sonucunda bağlantının alt kısımlarında kırılmaya neden olabilecek oyuk ve çentikler oluşur. Elektrik ark kaynağında nüfuziyet azlığının oluşmasına aşağıdaki etmenler yol açar.

Birleştirme Azlığı (Yetersiz Erime)

Kaynak metali ile esas metal veya esas metal ile esas metal veya üst üste yığılan kaynak metaline ait pasolar arasında birleşmeyen bölgelerin bulunması, bu hatayı doğurur. Birleşme azlığına genellikle cüruf, oksit kav veya diğer demir olmayan sabancı maddelerin varlığı neden olur; bu maddeler, esas metal veya ilave metalin tamamen erimesine engel olduğundan yetersiz erime ortaya çıkar.

Yanma Olukları veya Çentikler

Bu hata kaynaktan sonra esas malzemede ve dikişin kenarlarındaki oyuk veya çentik biçiminde gözükür. Oluklar ve çentikler dikiş boyunca sürekli veya kesintili olarak devam eder.

Bindirme Dikişlerinde Levha Kenarlarının Erimesi

Bu hata, üste bindirilen sacın serbest kenarlarının kaynak sırasında erimesi ile oluşmaktadır. Elektrik ark kaynağında levha kenarlarının erimesine, yanlış el hareketi, yetersiz bindirme, uygun olmayan bir elektrot çapı veya sac kalınlığının seçilmesi neden olmaktadır.

Kaynak Dikişinin Taşması

Kaynak metalinin, esas metal üzerine birleşme olmadan, taşması halidir. Bu taşma ya tek tek noktalar halinde; ya da bütün dikiş boyunca olabilmektedir. Genellikle, köşe kaynaklarında oluşan bu taşma olayı, dikişin gereğinden fazla kabarması biçiminde kendini gösterir. Ark kaynağında yanlış el hareketi taşmaya neden olur.

Özellikle, düşey düzlemdeki, yatay dikişlerin (korniş) kaynağında, elektrotun tutuş açısına ve el hareketine dikkat etmek gereklidir; gereğinden fazla kalın çaplı elektrot kullanmaktan kaçınmalıdır. Taşmanın önlenmesinde, akım şiddetinin uygun seçilmesi ve kısa ark boyu ile çalışılmasının da önemli etkisi vardır; akım şiddeti yükselince veya ark boyu artınca taşma olayı kendini gösterir.

Gözenekler (Gaz Kabarcıkları)

Kaynak sırasında oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan gazların erimiş metalin içerisinde sıkışması gözenekleri oluşturur. Bu gözeneklerin oluşmasında etki eden birçok etmen vardır.

Çatlaklar

Bu hata, diğerlerine oranla en tehlikeli olanıdır. Eritme kaynağında, çatlamaya; kaynak metalinde, esas metalde, ITAB’ de ve birleşme yerinde rastlanır.

Detaylı bilgiye aşağıdaki dosyadan ulaşabilir siniz.

Elementlerin çeliğe etkisi

Hüseyin Sümer

Chemical and Mechanical engineer. Entrepreneur. Passionate about, Technology and Research.

Yorumlar